Program stručnog usavršavanja HKOIG, najava predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije

Program stručnog usavršavanja HKOIG, najava predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije

Udruga geodeta Istarske županije organizira stručna predavanja u sklopu Programa stručnog usavršavanja HKOIG. Predavanja će se održati putem Adobe Connect platforme HKOIG, dana 30. studenog 2021. godine (utorak).

Program predavanja je sljedeći:

13.00    Jeronim Moharić, mag.ing.geod. et geoinf. - Kvaliteta digitalnih katastarskih podataka (trajanje dva akademska sata)

14.30    pitanja i odgovori / pauza

15.00    dr.sc. Vlado Cetl, dipl.ing.geod. - Novi pravni akti i strategije EU, te njihov utjecaj na geodetsko-geoinformatičku struku (trajanje dva akademska sata)

16.30    pitanja i odgovori

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovih predavanja dodijelit će se ukupno četiri akademska sata, od čega dva sata za Područja 1., te dva sata za Područja 3. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Za sudjelovanje na webinaru potrebno se prijaviti putem ovog obrasca i uplatiti kotizaciju.

Kotizacija se uplaćuje na račun Udruge geodeta Istarske županije (IBAN HR4924070001158026978) i u opisu plaćanja obavezno navesti ime i prezime sudionika predavanja. Iznos kotizacije je 200 kuna.
Prijave se zaprimaju zaključno sa ponedjeljkom 29.11.2021. (do kraja dana), a svaki sudionik će na dan predavanja, prije početka, na prijavljenu adresu e-pošte dobiti podatke za prijavu u Adobe Connect HKOIG webinarsku sobu.