Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane da se prijave na nove GIS edukacije koje ćemo održati tijekom prvog kvartala u 2023. godini.

Tijekom siječnja, veljače i ožujka 2023. organiziramo tečajeve Uvod u QGIS (6 akademskih sati), Uvod u ArcGIS (6 akademski sati), QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), ArcGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata) i praktične osnove QGIS-a (20 akademskih sati).

Edukacije se održavaju sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2023. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u našem Edukacijskom centru.

Za sve informacije vezane za navedene tečajeve možete nas kontaktirati na broj telefona +385 99 3694 056 ili nam poslati upit na e-mail edu@prehnit.hr. Tečajevi se održavaju u našem edukacijskom centru na adresi Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb.

Raspored edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu