Najava webinara „Kava s Komorom – Pravilnik o geodetskim elaboratima“

Najava webinara „Kava s Komorom – Pravilnik o geodetskim elaboratima“

utorak, 26.4.2022. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od dva akademska sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije webinar na temu izmjena Pravilnika o geodetskim elaboratima i pripadajućih Tehničkih specifikacija.

Stavove HKOIG o potrebnim izmjenama Pravilnika i Tehničkih specifikacija predstavit će predsjednik HKOIG Adrijan Jadro, predsjednik Odbora za etiku, stručna pitanja i propise Adam Agotić te stručni tajnik HKOIG Josip Vejmelka. Nakon toga svi prisutni su pozvani da se uključe u raspravu, putem chata ili audio/video javljanja.

S obzirom da je Državna geodetska uprava zatražila pisano očitovanje HKOIG o potrebnim izmjenama navedenih dokumenata, Upravni odbor HKOIG smatra potrebnim ovu izuzetno važnu tematiku raspraviti sa svim zainteresiranim članovima.

U prilog predstojećoj raspravi dostavljamo poveznicu na nedavno objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima, održanom 31. 7. 2020͘ do 31. 8. 2020.

Poveznica na Izvješće

Webinar će se održati online, putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene na dan predavanja.

Prijave su moguće do 26.4.2022. do 7.00 sati. Potrebno se prijaviti putem online obrasca.

Poveznica na online obrazac

Ovo predavanje uvršteno je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2022. te je vrednovano sa ukupno dva (2) akademska sata iz Područja 3. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.