Najava tečajeva u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Najava tečajeva u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

18.05.2023. radionice: Rad s blokovima i atributima u CAD okruženju; Napredne mogućnosti ispisa u CAD-u (radionicama moguće pristupiti cijeli dan zbog online dostupnih materijala)

19.05.2023. predavanje: Bespilotne letjelice i satelitske misije - pristupanje EU fondovima; početak u 15 sati, Adobe Connect HKOIG

Cijena pojedine radionice/predavanja je 70 € + PDV po polazniku. Moguće je sudjelovati na sva tri tečaja. 

Pristupnici trebaju ispuniti prijavni list i poslati ga na mail: nikola.kranjcic@gmail.com.

Navedene edukacije uvrštene su u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2023.

OBRAZAC_ZA_PRIJAVU_2023.zip