Najava predavanja u organizaciji Geodetskog fakulteta

Najava predavanja u organizaciji Geodetskog fakulteta

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira aktivnost uključenu u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2024. godinu (predavanje) pod nazivom:

Aktualan status GNSS-a, nove metode pozicioniranja i modernizacije CROPOS-a“ (izvođač aktivnosti: izv. prof. dr. sc. Danijel Šugar)

Predavanje u trajanju četiri (4) akademska sata će se održati u petak 16.2.2024. s početkom u 9:00 sati putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima dan prije predavanja, iza 10:00 sati.

Ova aktivnost uvrštena je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2024. te je vrednovana sa ukupno četiri (4) akademska sata stručnog usavršavanja iz Područja 2 stručnog usavršavanja.

Prodaja ulaznica omogućena je putem sustava Entrio na poveznici:

Ulaznice za Aktualan status GNSS-a, nove metode pozic. i modernizacije CROPOS-a, Online, Zagreb | Petak, 16.02.2024., 09:00h | Entrio.hr

Prijave su otvorene do četvrtka, 15.2.2024. do 10:00 sati.