Najava predavanja INTEROPERABILNOST I MREŽNE USLUGE NAD PROSTORNIM PODACIMA

HKOIG najava predavanja

U utorak, 8. lipnja 2021. s početkom u 14.00 sati, u trajanju od četiri akademska sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Državne geodetske uprave predavanja pod zajedničkim nazivom INTEROPERABILNOST I MREŽNE USLUGE NAD PROSTORNIM PODACIMA:

  • mr. sc. Tomislav Ciceli: NIPP i interoperabilnost
  • dr. sc. Iva Gašparović: Povećanje dostupnosti prostornih podataka putem mrežnih usluga

Predavanja će se održati online, putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, prisustvovanje je besplatno a polaznicima će se dodijeliti četiri akademska sata stručnog usavršavanja.

Prijave su moguće do ponedjeljka 7. lipnja 2021. do 10.00 sati. Potrebno se prijaviti putem online obrasca (poveznica). Upute za pristup webinaru dostavit će se polaznicima isti dan iza 12.00 sati.

Više: …..

INTEROPERABILNOST I MREŽNE USLUGE NAD PROSTORNIM PODACIMA:

S obzirom na veliku količinu prostornih podataka koje tijela javne vlasti, među njima i Državna geodetska uprava, stvaraju i održavaju u svom radu, te velike potražnje za pristupom tim podacima, dostupnost prostornih podataka kontinuirano raste te se broj mrežnih usluga, odnosno njihov razvoj povećava. Upravo povećanje dostupnosti prostornih podataka jedna je od temeljenih zadaća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, a koja proizlazi iz Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) i Direktive INSPIRE. Kako bi se ta zadaća ispunila potrebno je identificirati podatke, prijaviti ih u NIPP te naposljetku razviti mrežne usluge za sve prostorne podatke, a u slučaju INSPIRE prostornih podataka one dodatno moraju biti usklađene s INSPIRE provedbenim pravilima.

Tomislav Ciceli

Naslov izlaganja: NIPP i interoperabilnost

Sažetak: Interoperabilnost je ključan čimbenik za ostvarenje digitalne transformacije. Upravnim tijelima omogućuje da između sebe i s građanima elektronički razmjenjuju smislene informacije na način koji je razumljiv za sve uključene strane. Dotiče se svih razina koje utječu na pružanje digitalnih javnih usluga u EU-u. NIPP, odnosno INSPIRE svoju fokus imaju upravo na povećanju dostupnosti prostornih podataka upravo na interoperabilan način.

U samom izlaganju predstavit će Nacionalna infrastruktura prostornih podataka s posebnim osvrtom na vrste i razine interoperabilnosti; pravnu, organizacijsku, semantičku i tehničku kao nužnih preduvjeta za dijeljenje prostornih podataka putem mrežnih usluga. Također će biti govora o Europskom okviru za interoperabilnost. Izlaganje će pomoći korisnicima da dobiju kompletniju sliku važnosti interoperabilnosti  te uloge NIPP-a u povećanju razine interopreabilnosti nad prostornim podacima.

Iva Gašparović

Naslov izlaganja: Povećanje dostupnosti prostornih podataka putem mrežnih usluga

Sažetak: Predavanje će obuhvatiti pregled i način pristupa prostornim podacima koji su prijavljeni u NIPP i javno dostupni na Geoportalu NIPP-a. U sklopu radionice sudionicima će biti prezentirani različiti standardi mrežnih usluga koji se danas primjenjuju nad prostornim podacima. Također, prikazat će se mogućnost korištenja i primjene različitih vrsta mrežnih usluga u okviru Geoportala NIPP-a te GIS programa otvorenog koda. Na taj način stečena znanja sudionici će moći jednostavno primijeniti u svojim budućim potrebama i projektima.

S obzirom da Državna geodetska uprava u svom radu kao Nacionalna kontaktna točka za NIPP i INSPIRE pomaže subjektima NIPP osigurati dostupnost prostornih podataka iz njihove nadležnosti, fokus ovog predavanja će biti usmjeren ka promicanju važnosti razvoja mrežnih usluga, ali i njihovoj primjeni i korištenju u svakodnevnom radu. Predavanje će polaznicima omogućiti nova znanja iz područja Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te općeg i praktičnog znanja o mrežnim uslugama.