Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata u funkciji njihova održavanja – najava predavanja

Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata u funkciji njihova održavanja – najava predavanja

U petak, 22.1.2021. s početkom u 9.00 sati, u trajanju od tri akademska sata, održat će se u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predavanje Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata u funkciji njihova održavanja, koje će održati doc. dr. sc. Rinaldo Paar.

 Predavanje će se održati online, putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima nekoliko dana prije termina predavanja.

Prijave se zaprimaju putem sustava Entrio na slijedećoj poveznici.

Ovo predavanje uvršteno je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2021. te je vrednovano sa ukupno tri (3) akademska sata iz područja 1. i 2. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.