Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god.

Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god.

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja otvoreno je dana 25. travnja 2022. Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god.

Opis savjetovanja: Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god., utvrđuju se poslovi i zadaci katastarskih izmjera koji će se provesti, područja na kojima će se isti provesti, rokovi izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja.

Savjetovanje je otvoreno do: 5. svibnja 2022.

Poveznica na Savjetovanje