Otvorena nova savjetovanja o pravilnicima iz nadležnosti DGU

Otvorena nova savjetovanja o pravilnicima iz nadležnosti DGU

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja otvorena su dana 12. listopada 2022. dva savjetovanja o pravilnicima iz nadležnosti Državne geodetske uprave, i to: Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima, te Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata.

Opis savjetovanja:

Nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima propisuje sadržaj i oblik elaborata koji se izrađuju kao tehnička osnova za provođenje promjena u katastarskom operatu te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Poveznica na Savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21964

Opis savjetovanja:

Nacrt Pravilnika o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina i katastra zemljišta, način održavanja katastarskog operata katastra nekretnina, način održavanja katastra zemljišta u prijelaznome razdoblju i način njegovog postupnog prilagođavanja katastru nekretnina.

Poveznica na Savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21960

Savjetovanja su otvorena do 11. studenog 2022.