Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Očitovanje HKOIG na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nastavno na zaključak Hrvatskog sabora donesen na 10. sjednici, 11. veljače 2022. godine, kojim se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućuju predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije izradila je detaljno očitovanje na tekst predmetnog Prijedloga Zakona.

 Pročitaj više