Objavljeno izvješće za javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa

Objavljeno izvješće za javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja objavljeno je izvješće s odgovorima za javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa.

Odgovore na komentare Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije kao i ostale zainteresirane javnosti možete pogledati na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=22504