Javno savjetovanje za Pravilnik o nadzoru nad radom članova HKOIG

Javno savjetovanje za Pravilnik o nadzoru nad radom članova HKOIG

Na temelju članka 50. stavka 4. podstavak 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) i članka 21. stavak 1. točka 2. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na 90. pisanoj sjednici održanoj 16. do 17. svibnja 2024. godine donio je Odluku o provedbi javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Javno savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, od 17. svibnja do 15. lipnja 2024., putem obrasca dostupnog ma mrežnim stranicama HKOIG.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odbor HKOIG izradit će i objaviti na mrežnim stranicama HKOIG izvješće o održanom savjetovanju.

Tijekom primjene Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 003-01/19-01/1 URBROJ: 507-01-19-3 od 27.2.2019.) u praksi su se pojavila potreba za izmjenom određenih odredbi. Naime, u praksi se pokazalo da odredbe kojima Odbor donošenjem naloga na sjednici određuje datum i vrijeme provođenja stručnog nadzora ograničavaju mogućnosti održavanja nadzora u situacijama kada nadzirani iz objektivnih razloga zatraže izmjenu termina nadzora. Osim toga, u praksi se pokazalo da, budući u samom nadzoru sudjeluje u prvome redu nadzornik, je potrebno izmijeniti odredbe kojima je o terminu samog nadzora odlučivao Odbor, već je isto prepušteno na dogovor imenovanom nadzorniku u određenom vremenskom periodu. Nadalje, uvedene su i jasni kriteriji za imenovanje na listu nadzornika, kao i propisana izuzeća u slučajevima kada se stručni nadzor provodi nad članovima Odbora ili njima povezanim osobama. Zaključno, jasno se propisuju radnje koje Odbor provodi u slučajevima kada prilikom nadzora utvrdi određene nepravilnosti. Iako sadržajno nije u bitnome različit u odnosu na prethodni pravilnik, obzirom na opširne nomotehničke izmjene donosi se novi pravilnik umjesto izmjena i dopuna postojećeg s ciljem lakše primjene propisa u praksi.

 

Pravilnik o nadzoru HKOIG 

Obrazac Savjetovanja za Pravilnik o nadzoru HKOIG 

Odluka o provedbi javnog savjetovanja