Za članove HKOIG omogućen pristup portalu Zakon.hr, te najava webinara na tu temu

Za članove HKOIG omogućen pristup portalu Zakon.hr, te najava webinara na tu temu

Drage kolegice i kolege, članovi HKOIG, obavještavamo Vas kako je za članove HKOIG omogućen besplatan pristup sadržajima internetskog portala Zakon.hr - usmjerenog na prikupljanje svih zakona Republike Hrvatske te podzakonskih akata, izradu pročišćenih tekstova, njihovo sortiranje i smisleno povezivanje s relevantnim izvorima informacija.

Prije početka korištenja, organizirat će se za sve zainteresirane ovlaštene inženjere geodezije webinar na temu pristupa i korištenja portala Zakon.hr.

Po održanom webinaru svi aktivni članovi HKOIG dobit će na svoj privatni e-mail, prema podacima iz evidencija HKOIG, podatke za pristup sadržajima Zakon.hr. Za one članove koji u idućih nekoliko dana po održanom webinaru ne prime na svoj privatni e-mail pristupne podatke, preporuča im se javiti na e-mail hkoig@hkoig.hr kako bi se utvrdio razlog neprimanja. Za naslov e-maila navesti „Zakon.hr – pristupni podaci“.

Webinar na temu pristupa i korištenja portala Zakon.hr održat će se putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, u srijedu 6.10.2021. s početkom u 14.00 sati. Kako je već rečeno, pristup je besplatan a prisustvovanje će se vrednovati sa jednim (1) akademskim satom iz područja 5. Programa stručnog usavršavanja HKOIG. Prijaviti na webinar možete se najkasnije do 5.10.2021. do 23.00 sata, putem slijedeće poveznice:

https://forms.office.com/r/AHGcFStrwx

Vaš HKOIG