Sudjelovanje članova HKOIG u obradi prostornih podataka za analizu stanja na potresom pogođenim područjima

Sudjelovanje članova HKOIG u obradi prostornih podataka za analizu stanja na potresom pogođenim područjima

Zadovoljstvo nam je objaviti kako se pozivu našim članovima za sudjelovanje u poslovima kontrole kvalitete u „GIS bazi Potres Petrinja“ (radni naziv baze u koju se unose sve prijave i pregledi za ukupno područje na kojem je proglašena katastrofa) odazvalo 30-tak naših kolegica i kolega koji zajedno sa 20-tak službenika DGU volonterski obavljaju poslove obrade podataka.

 Svojim radom na "pročišćavanju" podataka, volonteri olakšavaju donošenje potrebnih daljnjih odluka nadležnog stožera koji vodi proces i povezuje sve aktivnosti svih sudionika u pružanju pomoći i saniranju posljedica potresa, 

Ovim putem im svima zahvaljujemo na nesebičnom angažmanu kojim su izdvojivši svoje slobodno vrijeme, svojim znanjem i vještinama doprinijeti u pružanju pomoći i saniranju posljedica ove katastrofe.

Hvala Vam!

Vaš HKOIG