Sastanak predstavnika HKOIG i Odjela geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever

Sastanak predstavnika HKOIG i Odjela geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever

U Varaždinu je u vijećnici Sveučilišta Sjever održan sastanak predstavnika Odjela geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever sa predstavnicima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sastanak je održan na poziv pročelnika Odjela geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever dr. sc. Danka Markovinovića, dipl. ing. geod., sa temom predstavljanja programa i ciljeva novog studijskog programa Geodezije i geomatike na Sveučilištu Sjever predstavnicima HKOIG, što je početak pojačane aktivnosti Odjela u promoviranju ovog novog studijskog programa široj stručnoj javnosti u RH.

U konstruktivnom ozračju razmijenjene su informacije o radu i aktivnostima ovih dviju institucija, te su prepoznati zajednički interesi za suradnju, prvenstveno na području stručnog usavršavanja.

Dragim kolegicama i kolegama Odjela geodezije i geomatike Sveučilišta Sjever želimo uspjeh u budućem radu i promicanju geodetske profesije!