Raspodjela aktivacijskih ključeva za pristup portalu Zakon.hr

Raspodjela aktivacijskih ključeva za pristup portalu Zakon.hr

Sa današnjim danom, četvrtak, 7.10.2021., započinje raspodjela aktivacijskih ključeva za pristup portalu Zakon.hr. Aktivacijski ključevi dostavljaju se svim aktivnim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na njihove privatne e-mail adrese, kako se vode u službenim evidencijama HKOIG.

Članovi koji do ponedjeljka, 11.10.2021., ne prime aktivacijski ključ, trebaju to prijaviti na e-mail: hkoig@hkoig.hr, sa naslovom „Zakon.hr – pristupni podaci“, te pri tome navesti svoju aktualnu privatnu e-mail adresu.