Produljen pristup portalu Zakon.hr za članove HKOIG

Produljen pristup portalu Zakon.hr za članove HKOIG

Drage kolegice i kolege, članovi HKOIG,
prije godinu dana je za članove HKOIG omogućen besplatan pristup sadržajima internetskog portala Zakon.hr - usmjerenog na prikupljanje svih zakona Republike Hrvatske te podzakonskih akata, izradu pročišćenih tekstova, njihovo sortiranje i smisleno povezivanje s relevantnim izvorima informacija.
Zadovoljstvo nam je najaviti kako je ova usluga produljena za idućih godinu dana. Podsjećamo da su svi članovi HKOIG prije godinu dana dobili na svoj privatni e-mail, prema podacima iz evidencija HKOIG, podatke za pristup sadržajima Zakon.hr. Ti podaci vrijedit će i za idućih godinu dana. U idućih nekoliko dana pristupni podaci će biti ponovno dostavljeni.
Novi članovi HKOIG, koji još nisu dobili pristupne podatke, dobit će ih po istom principu kako su dijeljeni prije godinu dana.
Za članove koji u idućih nekoliko dana ne prime na svoj privatni e-mail pristupne podatke, preporuča im se javiti na e-mail hkoig@hkoig.hr kako bi se utvrdio razlog neprimanja. Za naslov e-maila navesti „Zakon.hr – pristupni podaci“.
U nastavku navodimo poveznicu na snimku webinara „Pristup i korištenje sadržaja portala Zakon.hr“ koji je 6.10.2021. održao g. Ante Borić, dipl.iur. u svrhu upoznavanja članova HKOIG sa mogućnostima korištenja tog portala.
Snimka webinara „Pristup i korištenje sadržaja portala Zakon.hr“