Poziv članovima za pomoć u obradi prostornih podataka za analizu stanja na potresom pogođenim područjima

Poziv članovima za pomoć u obradi prostornih podataka za analizu stanja na potresom pogođenim područjima

Poštovane kolegice i kolege, u dogovoru sa Državnom geodetskom upravom pozivamo Vas da se uključite u poslove kontrole kvalitete podataka u „GIS bazi Potres Petrinja“ (radni naziv baze u koju se unose sve prijave i pregledi za ukupno područje na kojem je proglašena katastrofa) kako bi „pročišćeni“ podaci bili što prije dostupnim za donošenja svih potrebnih daljnjih odluka nadležnog stožera, koji vodi proces i povezuje sve aktivnosti svih sudionika u pružanju pomoći i saniranju posljedica potresa.

 Određeni broj službenika Državne geodetske uprava već je uključen ili se priprema za izvršenje navedenih poslova, a od strane DGU je iskazana potreba za još 20-tak geodetskih stručnjaka koji bi se volonterski uključili u ovaj posao.

Osobe koje se prijave bile bi angažirane oko mjesec dana, te bi bilo poželjno da raspolažu znanjima rada u aplikacijama u kojima se uređuju grafički i atributni podaci. Kako se radi o web aplikaciji dovoljno je da se posjeduje neka od zadnjih verzija web preglednika. Nakon što se oformi tim za sve će biti organizirane sve potrebne edukacije, te će se dati informacija o potrebama osiguranja eventualne dodatne opreme. Što se tiče dnevnog vremena rada, svatko je slobodan doprinijeti u okvirima svojih mogućnosti.

Molimo sve zainteresirane da se jave na mail: simpozij@hkoig.hr, te u mailu navedu ime, prezime, OIB, kontakt mail i mobitel, te tvrtku zaposlenja. Za naslov maila molimo navesti „Potres – pomoć geodeta“. Rok za javljanje je ponedjeljak, 25.1.2021. do 12.00 sati.

Unaprijed zahvaljujemo svim našim članovima koji će sudjelovanjem u ovom projektu doprinijeti u pružanju pomoći i saniranju posljedica ove katastrofe.

Vaš HKOIG