Održan sastanak predstavnika nadležnih tijela na temu primjene odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Održan sastanak predstavnika nadležnih tijela na temu primjene odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu

25.11.2022. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede na temu primjene odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sastanku su prethodili sastanci predstavnika HKOIG sa predstavnicima Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa i uprave na kojima su navedena tijela uskladila svoje stavove u cilju rješavanja zajedničkog problema parcelacije poljoprivrednog zemljišta. Predsjednik HKOIG Adam Agotić, dipl.ing.geod. ukazao je predstavnicima Ministarstva poljoprivrede da se geodetski elaborati za diobu poljoprivrednog zemljišta ne provode već gotovo 6 mjeseci, od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te da su potrebni hitni odgovori na otvorena pitanja. Naglasio je i kako postoji veliki interes ovlaštenih inženjera geodezije, ali i odvjetnika kao i ostalih fizičkih i pravnih osoba za rješavanje ovog problema, te da su potrebna hitna postupanja kako bi se razjasnile odredbe Zakona i omogućila njegova provedba, s čime su se suglasili i predstavnici Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa i uprave. Na sastanku je dogovoreno kako će Ministarstvo poljoprivrede u slijedećih dva tjedna dostaviti odgovore na pitanja koje je HKOIG uputio Ministarstvu poljoprivrede u srpnju ove godine, o čemu će HKOIG pravovremeno obavijestiti svoje članove.