Održan sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Održan sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije