Komora inženjera geodezije kupila 212 kvadrata poslovnog prostora od HKA

Komora inženjera geodezije kupila 212 kvadrata poslovnog prostora od HKA

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je 29. prosinca prošle godine, potpisivanjem kupoprodajnog ugovora s Hrvatskom komorom arhitekata, od HKA kupila 211,8 m² poslovnog prostora u Chromosovom tornju, koji sa sadašnjim poslovnim prostorom HKOIG-a čine jednu cjelinu. HKOIG je kupljeni poslovni prostor platila 385.974,68 eura (2.908.126,23 kuna), a prostor se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 271/II.  Sa jučerašnjim danom plaćanje je izvršeno u cijelosti te se u naredna dva tjedna očekuje ulazak u posjed prostora.

Kupoprodajni ugovor potpisan je na temelju odluke Skupština Komore, koja je donesena na 14. izvanrednoj sjednici (7. - 9. prosinca 2022.) održanoj pisanim putem. O ovoj odluci postignut je konsenzus svih nadležnih tijela Komore, pa su odluku podržali Upravni i Nadzorni odbor Komore. Prije donošenja odluke, Komora je provela analizu kratkoročnih i dugoročnih financijskih i operativnih projekcija vezanih uz ovu odluku. 

Kupnjom ostvaren dugoročni plan rukovodstava Komore

Ovom poslovnom investicijom Komora je realizirala dugoročni plan rukovodstava HKOIG, započet još 2009. godine, o postupnom akumuliranju financijskih sredstava za omogućavanje većeg poslovnog prostora Komore, kada se za to stvore povoljni uvjeti.

Jedan od argumenata za ovu poslovnu odluku bio je da se tako, u uvjetima povećane inflacije, očuva vrijednost kapitala koji je Komora akumulirala. Ovim povećanjem poslovnog prostora omogućit će se prenamjena jednog njegovog dijela u veću dvoranu u kojoj će se održavati stručne edukacije po hibridnom modelu, veći sastanci te sjednice Skupštine Komore. Do sada se za takve svrhe koristila konferencijska dvorana Chromosovog tornja koja je sada zbog imovinsko-pravnog spora dugoročno nedostupna.

Posebno treba naglasiti da će Komora najveći dio kupljenog poslovnog prostora odmah dati u najam po tržišnoj vrijednosti, za što je 20. siječnja 2023. potpisan ugovor o najmu. Prihod od najma će pokriti povećane troškove održavanja većeg prostora i uz to osigurati nezanemarivi prihod za stabilnost financijskog poslovanja Komore u sljedećih 12 - 18 mjeseci. U tom razdoblju će se, naime pripremiti kvalitetan dugoročni održiv plan upravljanja tim prostorom.

Dio prostorija, poput hodnika, sanitarnog čvora, čajne kuhinje i sobe za sastanke, HKOIG je i do sada vlasnički i korištenjem dijelio s Komorom arhitekata. Osim osiguranja daljnjeg nesmetanog korištenja ovih do sada zajedničkih prostorija, u novi prostor će se preseliti komorska arhiva za što se trenutno unajmljuje dodatni prostor.

Dobra lokacija i korektna cijena

Sama lokacija nekretnine ocijenjena je izuzetno dobrom jer ima jednostavan i brz pristup, a nalazi se u blizini sjedišta svih za Komoru bitnih državnih i javnih tijela (Državna geodetska uprava, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo poljoprivrede, Geodetski fakultet, Hrvatska udruga poslodavaca itd.). Važno je naglasiti da i sve ostale inženjerske komore (HKIG, HKA, HKIS i HKIE) imaju također svoja sjedišta u Chromosovom tornju.

HKA je definirao prodajnu cijenu po metru kvadratnom od 1.823 eura. Kako bi se provjerila opravdanost cijene, od stalnog sudskog procjenitelja i vještaka za graditeljstvo naručen je procjembeni elaborata tržišne vrijednosti nekretnine. Prema navedenom elaboratu cijena metra kvadratnog procijenjena na 1.922,30 eura te je Komora zaključila kako je zatražena cijena povoljna.

Provedena i analiza potencijalnih rizika

Pored analize koristi kupnje prostora, tijela Komore su analizirala i sagledala i rizike ulaska u takvu investiciju, poput izlaska iz zone financijskog komfora nakon prebacivanja novčanih sredstava u dugotrajnu imovinu, isplativosti kupnje i mogućnosti korištenja punog potencijala novog prostora u budućnosti. Također se preispitalo postoji li kvalitetniji način ulaganja novčanih sredstava, jasno u korist članova. Opći zaključak bio je da se radi o dugoročnom planu i akumuliranju sredstava upravo za ovu namjenu te da to treba poštovati, da investicija u dugotrajnu imovinu nije gubitak sredstava jer se sredstva uvijek mogu ponovno prebaciti iz dugotrajne imovine u novac, a trenutno ponuđena cijena za kupnju je vrlo korektna. Također je procijenjeno da će vrijednost tog prostora u budućnosti uvijek biti veća od sadašnje.

Upravni odbor

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije