Donesena odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja članarine za 2021. članovima sa područja Sisačko-moslavačke županije

Odluka HKOIG

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih prirodnom katastrofom (potres) i zbog mogućih posljedica koje iz toga proizlaze ili su proizašle, Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donio je odluku o oslobađanju od plaćanja članarina za sve članove Komore čije prebivalište, odnosno trajno boravište, odnosno sjedište pravnog subjekta u kojem obavljaju geodetsku djelatnost, se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije, za cijelu 2021. godinu.

Poveznica na Odluku