• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Stručno usavršavanje » Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja

 

Godišnji program stručnog usavršavanja 01.01. - 31.12.2021.


Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. (od 28.12.2020.)

Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. (od 5.6.2020.)

Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. (od 15.5.2020.)

Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. (od 24.4.2020.)

Godišnji program stručnog usavršavanja 01.01. - 31.12.2020.  

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE


Godišnji program stručnog usavršavanja 01.05. - 31.12.2019.  


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Usklađeni jednogodišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije 


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2011. do 01. travnja 2012. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2010. do 01. travnja 2011. godine nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije