• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pristup informacijama


Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije raspolaže brojnim informacijama koje proizlaze iz djelokruga njezinoga rada.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije:
- uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Evidenciju počasnih članova Komore,
- uspostavlja i vodi Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,
- uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih geodetskih ureda koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,
- uspostavlja i vodi Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,
- uspostavlja i vodi Evidenciju odobrenja iz članka 17. Zakona,
- uspostavlja i vodi Evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. Zakona, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
- izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,
- vodi Evidenciju o prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,
- vodi Evidenciju o stegovnim postupcima,
- vodi Evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije,
- vodi Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,
- vodi i druge evidencije propisane ovim statutom,
- unaprjeđuje geodetsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba,
- čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije te osigurava uvjete za pravilno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama,
- surađuje s mjerodavnom državnom upravom i drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore,
- predstavlja članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- izdaje Glasilo i druge publikacije te vodi internetsku stranicu,
- rješava u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri geodezije sporazumno povjeravaju arbitraži Komore te u sporovima trećih osoba, koje rješavanje povjere Komori,
- nadzire rad ovlaštenih inženjera geodezije u zajedničkim uredima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom,
- provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa stručnim društvima i fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama,
- razvija strukovnu etiku,
- skrbi se da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu s posebnim zakonima obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera geodezije, štiti materijalne interese naručitelja usluga mogućim organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,
- uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama, kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama,
- organizira skupove ovlaštenih inženjera geodezije,
- osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti, ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom, ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
- onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
- izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,
- onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,
- ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno na internetskoj stranici, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

Rezervacija smještaja


 

NOVA ULOGA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE 

 NovaulogaNaslovnica


5. EuropskI dan geodezije i geoinformacija posvećena Ruđeru Boškoviću, geodetu 2016. godine

RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

Aktivnosti tijela Komore:

10.10.2017.

- održana edukacija članova stegovnih tijela HKOIG

30.09.2017.

- održana 3. sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

26.09.2017.

- održana 3. sjednica Odbora za upis

21.09.2017.

- održana sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

18.09.2017.

- održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica PO Rijeka

15.09.2017.

- održana 2. sjednica Skupštine Komore

11.09.2017.

- održana 5. sjednica Upravnog odbora Komore

09.09.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu na temu homogenizacije katastarskih planova

08.09.2017.

- održana 2. sjednica Odbora za upis

- održana 2. sjednica Odbora za strance

31.08.2017.

- održana 4. sjednica Upravnog odbora Komore

27.07.2017.

- održana 1. sjednica Odbora za upis

- održana 1. sjednica Odbora za strance

13.07.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

03.07.2017.

- održana 7. sjednica Stegovnog vijeća HKOIG

30.06.2017.

- održana 47. sjednica Odbora za upis

26.05.2017.

- održana 46. sjednica Odbora za upis

09.05.2017.

- održana 36. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

06.05.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

05.05.2017.

- održana 37. sjednica Upravnog odbora

27.04.2017.

- održana 45. sjednica Odbora za upis

31.03.2017.

- održana 6. sjednica Stegovnog vijeća HKOIG

24.03.2017.

- održana 44. sjednica Odbora za upis

14.03.2017.

- održana 35. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

24.02.2017.

- održana 43. sjednica Odbora za upis

21.01.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

20.01.2017.

- održana 35. sjednica Upravnog odbora

- održana 42. sjednica Odbora za upis

15.12.2016.

- održana 41. sjednica Odbora za upis HKOIG

13.12.2016.

- održana 34. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

18.11.2016.

- održana 40. sjednica Odbora za upis HKOIG

12.11.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG

20.10.2016.

- održana 39. sjednica Odbora za upis HKOIG

30.09.2016.

- održana 38. sjednica Odbora za upis HKOIG

27.09.2016.

- održana 33. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

16.09.2016.

- održana proširena sjednica Upravnog odbora i Područnog odbora Rijeka

02.09.2016.

- održane sjednice Odbora za upis i Odbora za strance

26.08.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora

13.07.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

07.07.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

10.06.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

02.06.2016.

- održana sjednica Odbora za SPIR

20.05.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

31.03.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

12.02.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

16.01.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

- održana sjednica Odbora za strance

15.01.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora Komore


17.12.2015

- održan sastanak Radne skupine za izradu prijedlog dokumenta ˝Geodetska politika˝

12.12.2015.

- Održana sjednica Upravnog odbora Komore

11.12.2015.

- održana sjednica Skupštine Komore

- održana sjednica Odbora za upis

- održan sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića


06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


Save

Save

Save

Save

Save

Save

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Stipetić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije