Temeljem članka 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018), te članka 5. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-9, od 17.12.2020. godine, Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na 20. sjednici održanoj 17. ožujka 2021. godine donio

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-04/20-01/17, URBROJ: 507-02-20-4, od 28.12 2020. godine, u članku 6. mijenja se poseban uvjet koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova na radnom mjestu Stručni tajnik koji glasi ''najmanje 5 godina u statusu ovlaštenog inženjera geodezije'', tako da novi tekst sada glasi ''najmanje pet godina radnog iskustva u geodetskoj struci''.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Komore.

 

 

 

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

 

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., v.r.

 

 

 

 

KLASA:         003-04/21-01/5

URBROJ:       507-21-3

U Zagrebu,      17.3.2021.