UPRAVNI ODBOR

 

 

KLASA:         360-04/23-01/8

URBROJ:       507-23-6

ZAGREB,       18.4.2023.

 

 

 

Na temelju odredbi članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018), te članka 38. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-9 od 17. prosinca 2020.) Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 63. sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine, donosi

 

ODLUKU

o rasporedu radnog vremena Tajništva HKOIG

 

I.                     

Tjedno radno vrijeme Tajništva HKOIG raspoređuje se na pet radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka.

II.                  

Dnevno radno vrijeme Tajništva HKOIG je od 8,00 do 16,00 sati, uz mogućnost početka rada od 7,00 (klizno radno vrijeme od 7,00 do 9,00, uz odobrenje predsjednika).

Predsjednik Komore iznimno može odrediti i drugačije radno vrijeme.

III.               

Dnevni odmor u tijeku rada traje trideset minuta. Korištenje dnevnog odmora mora se organizirati tako da se ne prekida rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

IV.               

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 16,00 sati.

Zaprimanje podnesaka stranaka elektroničkim putem obavlja se tijekom cijelog uredovnog radnog vremena Tajništva HKOIG, svih pet dana u tjednu.

V.                  

Radno vrijeme Tajništva HKOIG kao i uredovno radno vrijeme za rad sa strankama objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HKOIG.

VI.               

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama HKOIG.

 

VII.            

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu radnog vremena Tajništva HKOIG, KLASA: 360-06/22-01/1, URBROJ: 507-01-22-1 od 10.1.2022. godine.

 

 

 

 

 

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

 

Adam Agotić, dipl. ing. geod.