• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Stručno usavršavanje » Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2013/2014

Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2013/2014

Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2013/2014

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1.4.2013. do 31.3.2014.

Prijava aktivnosti u Program stručnog usavršavanja dostavlja se nositelju programa (HKOIG) najkasnije do 28.02.2013. godine, putem obrasca za prijavu aktivnosti koji se nalazi u prilogu ovog poziva, poštom ili na e-mail adresu hkoig@hkoig.hr .

Prijava aktivnosti podnosi se na propisanom obrascu i mora sadržavati:
- razradu pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice s okvirnim prikazima i približnim trajanjem
- podatke za vrednovanje pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice (predavači, broj sudionika, kategorizacija-ciljana skupina i sl.),

Organizatori aktivnosti kojima će se biti odobreno uključivanje u program stručnog usavršavanja, u provedbi aktivnosti, dužni su se pridržavati načina provedbe i dostupnosti Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove a koji je pobliže uređen Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 30/10), Pravilima o načinu Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove KLASA: 002-033/10-09/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 19. srpnja 2010. godine te odlukama donešenim na temelju naprijed navedenih akata.

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na internetskoj stranici HKOIG u rubrici stručno usavršavanje: www.hkoig.hr

O uključivanju aktivnosti u program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Na temelju podnesenog prijedloga Odbor će donijeti odluku o verifikaciji, valorizaciji i bodovanju pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice i uvrstiti ih u jednogodišnji program stručnog usavršavanja.

Naknadno dospjele prijedloge neće biti moguće uvrstiti u jednogodišnji program.

S poštovanjem,

Predsjednik
Odbora za trajno stručno usavršavanje
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod. Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Branko Kleković, dipl.ing.geod.


Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije