• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Platni promet

Platni promet

Cijenjeni članovi Komore,
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je tijekom travnja proslijedila zaduženja za članarinu i osiguranje za 2010. godinu svim obveznicima (aktivnim članovima Komore).

UPLATNICE koje ste primili predstavljaju Vaš dio zaduženja za 2010. godinu.

OVLAŠTENI INŽENJERI GEODEZIJE postaju obveznici plaćanja članarine upisom u Imenik Komore, stjecanjem strukovnog naziva čovlašteni inženjer geodeziječ, a počinje teći prvog dana od dana upisa u kvartalu u kojem je upis izvršen.

ČLANARINA se uplaćuje 4 jednaka obroka i to
I. Obrok: - najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
II. Obrok: - najkasnije do 30. travnja tekuće godine
III. Obrok: - najkasnije do 31. srpnja tekuće godine
IV. Obrok: - najkasnije do 31. listopada tekuće godine

Utvrđena visina članarine u godišnjem iznosu je 1800,00 kn.

NAKNADA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI NIJE UKLJUČENA U IZNOS ČLANARINE, već se ista uplaćuje na račun Komore po zaprimljenom zaduženju u visini ugovorene premije osiguranja.
Za ovo osiguravateljno razdoblje (u 2010. godini) dužni ste Komori refundirati pola iznosa od ukupne premije po polici osiguranja i to iznos od 227,50 kn.

BROJ REDOVNOG ŽIRO-RAČUNA HKOIG za uplatu članarine i naknade za osiguranje je : 2360000-1102092351

NEPLAĆANJE MATERIJALNIH OBAVEZA koje proistječu iz članstva u Komori predstavljaju težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije za što su Statutom Komore predviđene stegovne mjere.

ZA INFORMACIJE O ZADUŽENJU obratite se Tajništvu Komore u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama : pon. - čet. od 10:00 do 14:00
Tel: 01/5508-402; Faks: 01/5508-408; e-mail: hkoig@hkoig.hr; www.hkoig.hr

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore


12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

bammer12SOIG

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije