• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Informacije o aktivnostima tijela Komore » Aktivnosti Veljača 2014

Aktivnosti Veljača 2014

Ponedjeljak, 3. Veljača 2014.

Aktivnosti Veljača 2014

22/2/2014 Ivana Alerić

Održana 7. sjednica Upravnog odbora Komore

Održana je 7. sjednica Upravnog odbora Komore. Na sjednici je raspravljano o aktivnostima vezanim za organizaciju savjetovanja u suradnji sa Državnom geodetskom upravom, o prijedlogu teksta dokumenta ˝Poboljšanje modela katastarskih izmjera", o Prijedlogu jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje travanj 2014 – travanj 2015,  o organizaciji međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom ˝Globalna okolina, profil dionika i korporativno upravljanje u geodeziji˝, o aktivnostima za organizaciju 7 Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, o aktivnostima Radne skupine za nacionalnu implementaciju Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo, o redizajnu  vizualnog identiteta HKOIG, o izradi iskaznica za stručne suradnike i suradnike, o pripremnim aktivnostima za sazivanje Skupštine Komore. Na sjednici su donesene odluke o: izboru članova stegovnih vijeća, o pokretanju stegovnog i ovršnog postupka za dužnike s osnova članarine. 

 

21/2/2014 Ivan Remeta

Održana 8. sjednica Odbora za upis

Održana je 8. sjednica Odbora za upis. U prvom dijelu sjednice održana su saslušanja vježbenika i mentora radi utvrđivanja činjenica u postupku rješavanja statusa vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

U nastavku sjednice razmatrani su zahtjevi za upis u Imenik, upisnike i evidencije Komore.

Odbor za upis razmatrao je i problematiku nastalu primjenom Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 56/13) koji omogućava ovlaštenom inženjeru geodezije rad u više od jednog ureda ili pravne osobe te kolikom broju vježbenika OIG koji nije zaposlen u punom radno vremenu može biti mentor. U vezi s tim Odbor je prijedlog dopuna teksta novog Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe uputio na donošenje Upravnom odboru Komore.

 

21/2/2014 Ivan Remeta

Održana 2. sjednica Odbora za strance

Održana je 2. sjednica Odbora za strance. Na sjednici se raspravljalo o uvjetima za trajno ili povremeno ili privremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane osobe odnosno o provedbi postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti kao i Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Do sada Odbor nije zaprimio niti jedan zahtjev za upis ili priznavanje inozemne stručne kvalifikacije već samo upite o postupcima vezanim za upis ili priznavanje.

 

01/02/2014 Ivan Remeta

Održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

Na sjednici se raspravljalo o tekstu Pravilnika o geodetskom projektu koji je donio ravnatelj Državne geodetske uprave 23. siječnja 2014. godine.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore


12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

bammer12SOIG

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije