• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Informacije o aktivnostima tijela Komore » Aktivnosti Studeni 2013. » Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama

Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama

Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama

27/11/2013

Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama

Kako je razvoj tehnologije posljednjih godina omogućio razvoj malih bespilotnih letjelica pomoću kojih se mogu izvršiti snimanja iz zraka zadovoljavajuće kvalitete za potrebe obavljanja određenih stručnih geodetskih poslova, sve veći broj naših članova iskazuje želju i potrebu za korištenjem navedene tehnologije.

Uredbom o snimanju iz zraka (NN 2013/130) koju je na donijela Vlada Republike Hrvatske propisani su uvjeti koje pravne i/ili fizičke osobe moraju ispuniti kako bi mogla snimati iz zraka kopnena područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj, razvijati, umnožavati i/ili objavljivati snimljene materijale, postupke i uvjete pod kojima je dopušteno iznositi snimke iz zraka iz Republike Hrvatske te proceduru i način pregledavanja snimaka prije njihovog korištenja.

U Članku 3., stavka 3. navedeno je da operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka mora imati važeću svjedodžbu za radove iz zraka i u operativnim specifikacijama navedeno odobrenje za snimanje iz zraka, ili drugo odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u skladu s propisima koji reguliraju zračni promet.

Trenutno stanje je takvo da naše kolege nisu u Republici Hrvatskoj u mogućnosti koristiti navedenu tehnologiju jer od HACZ ne mogu ishoditi potrebna odobrenja pošto za to u RH još ne postoji potreban pravni okvir.

Iz tog razloga je HKOIG u listopadu 2013. godine pokrenula inicijativu prema HACZ za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama. HACZ je prihvatila ponudu HKOIG za suradnjom na izradi nacrta pravilnika koji će regulirati zakonski okvir operacija sustava zrakoplova bez posade kako bi se i taj segment zrakoplovstva regulirao i u konačnici između ostalog, omogućilo korištenje sustava zrakoplova bez posade i na način koji interesira HKOIG.

Intenziviranje radova na nacrtu pravilnika očekuje se od travnja 2014. godine, zavisno od raspoloživosti resursa unutar HACZ.

Predstavnici HKOIG u razgovorima sa HACZ su Stipe Baučić i Ivan Remeta.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije