• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Informacije o aktivnostima tijela Komore » Aktivnosti Studeni 2013.

Aktivnosti Studeni 2013.

Ponedjeljak, 25. Studeni 2013.

Aktivnosti Studeni 2013.


28.11.2013. Mladen Lač:

U prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održano je šest glavnih rasprava pred Stegovnim sudom HKOIG u stegovnim postupcima koji se vode protiv šest ovlaštenih inženjera geodezije.


28.11.2013. Vladimir Krupa:

U prostorijama DGU održana je sjednica Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu.


28.11.2013. Ivan Remeta:

Koordinacijski sastanci predstavnika komora vezano s obvezama glede priznavanja kvalifikacija, pružanja usluga i drugog što je aktualno u vezi s pristupanjem RH EU. ..Više..


27.11.2013. Ivana Alerić:

U prostorijama Komore održana je prva sjednica Nadzornog odbora Komore. Nadzorni odbor pregledao je materijalno poslovanje Komore za 2013. godinu i raspravljao o Prijedlogu godišnjeg proračuna za 2014. godinu. Izvješće o poslovanju i obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore podnijet će se Skupštini Komore u prosincu 2013. godine


27.11.2013. Ivan Remeta:

Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama....Više...


27.11.2013. Ivan Remeta:

Radna skupina (RS) za nacionalnu implementaciju Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo....Više...


27.11.2013. Ivan Remeta:

Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i obavljanju geodetske djelatnosti (radni naziv)

Od 30.10.2013. godine Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i obavljanju geodetske djelatnosti (radni naziv) intenziviralo je rad na nacrtima prijeloga tako da se sastanci Povjerenstva održavaju tri puta tjedno u prostorijama DGU.

Stalni predstavnici HKOIG u Povjerenstvu su Branko Kleković i Ivan Remeta.

Odbor za stručna pitanja i regulativu HKOIG aktivno prati i daje stručnu podršku i smjernice predstavnicima HKOIG u Povjerenstvu.


25.11.2013. Zdravko Smoljan:

Održan 3. sastanak Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu. Slijedeći je najavljen za četvrtak 28.11.2013.


23.11.2013. Branko Kleković:

Odbor za stručna pitanja i regulativu održao je u subotu 23.11.2013 godine u prostorijama Komore sjednicu na kojoj je raspravljao o radnom tekstu nacrta prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina na kojem radi nadležno povjerenstvo Državne geodetske uprave. Sjednica je trajala od 9 do 18 sati, a materijali o ovoj temi biti će dostupni kada budu adekvatni za širu raspravu.


22.11.2013. Siniša Ramić:

Održana je 5. sjednica Upravnog odbora HKOIG.


21-22.11.2013. Vladimir Krupa:

Dana 21. i 22.11.2013. u prostorijama DGU održane su sjednice Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu.

Predstavnici HKOIG u tom Povjerenstvu su Vladimir Krupa i Zdravko Smoljan. Rad na tekstu prijedloga nastavlja se slijedeći tjedan.


 

28.11.2013. godine održano šest glavnih rasprava pred Stegovnim sudom HKOIG-a u stegovnim postupcima koji se vode protiv šest ovlaštenika HKOIG-a

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore


12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

bammer12SOIG

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije