• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Tajništvo Komore

Tajništvo Komore

Tajništvo Komore

  

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč. spec. ing. comp.

STRUČNI TAJNIK
Ivan Remeta, dipl. ing. geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

 

Kontakt:

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb

T: 01/5508 - 402, F: 01/5508 - 408

E: pisarnica@hkoig.hr; hkoig@hkoig.hr  

 


Članak 38.

(1) Tajništvo Komore obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore. Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika Tajništva.

(2) Tajništvo Komore, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

1. uspostavlja, vodi i održava imenike i upisnike Komore,

2. uspostavlja, vodi i održava evidencije Komore,

3. priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Komore,

4. vodi zapisnike sjednica tijela Komore i ostalih radnih tijela Komore,

5. priprema nacrte akata koje donose tijela Komore i ostala radna tijela Komore,

6. vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge financijske poslove Komore,

7. obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte, te poslove pismohrane i arhive,

8. obavlja poslove u svezi sa sudovima Komore, Upravnim sudom RH,

9. provodi propise u ovlasti Komore,

10. obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti Komore i radom tijela Komore, te drugih radnih tijela,

11. obavlja i ostale poslove.

(3) Upravni odbor Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(4) Pitanja vezana uz rad Tajništva podrobnije će se urediti Pravilnikom o radu, kojeg donosi Skupština Komore.

Članak 39.

(1) Radom Tajništva Komore neposredno rukovodi glavni tajnik koji rad i poslovanje Komore vodi u skladu s odlukama Skupštine Komore, predsjednika Komore i Upravnog odbora Komore.

(2) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završeni diplomski sveučilišni studij geodetske ili pravne struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije