• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Predsjednik Komore

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore

DSC 0138
Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

Predsjednik HKOIG u mandatu 2020. - 2024.

 


Članak 24.

(1) Predsjednika Komore iz reda svojih članova bira Skupština Komore.

(2) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene ovim statutom.

(3) Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i istječe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini uz mogućnost ponovnog biranja.

(4) U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora, kojega ovlasti predsjednik Komore, sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore za predsjednika Komore treba provesti do sljedeće redovite skupštine. Ako predsjednik Komore ne može dati pisanu ovlast, zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora Komore.

Članak 25.

Predsjednik Komore može profesionalno obavljati dužnost na koju je imenovan u radnopravnom statusu u skladu s propisima o radu ili volonterski, uz naknadu koju određuje Upravni odbor Komore.

Članak 26.

(1) Predsjednik Komore:

1. zastupa i predstavlja Komoru,

2. predsjedava Upravnom odboru Komore, kojega predstavlja i saziva, te predsjedava njegovim sjednicama,

3. saziva Skupštinu Komore i obavlja funkciju predsjednika Skupštine Komore,

4. provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora Komore,

5. saziva i vodi sjednice Odbora za upis,

6. izdaje i potpisuje rješenja o upisima u imenike i upisnike Komore te druge pojedinačne akte koji su u njegovoj ovlasti,

7. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 30.000 kuna (riječima: trideset tisuća kuna), a iznad toga iznosa, nakon odluke Upravnog odbora Komore,

8. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu te prava i obveza iz radnog odnosa,

9. provodi prijedloge imenovanja u skladu s ovim statutom,

10. saziva konstitutivne sjednice tijela Komore,

11. obavlja ostale poslove u skladu s propisima te poslove za koje je ovlašten od Skupštine ili Upravnog odbora Komore.

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Komore.

(3) Predsjednik Komore može imati Savjet koji mu pomaže u radu i ima savjetodavnu ulogu.

(4) Članove Savjeta određuje predsjednik Komore.

Članak 27.

(1) Ako je predsjednik Komore odsutan, zamjenjuje ga na osnovi pisanog ovlaštenja i s istim ovlastima član Upravnog odbora Komore kojega je odredio predsjednik Komore.

(2) U slučaju da nije udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka predsjednika Komore s istim ovlastima zamjenjuje najstariji član Upravnog odbora Komore.

 

 


Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije