• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Odbor za upis

Odbor za upis

Odbor za upis

Odbor za upis u mandatu 2020. - 2024. 

ADRIJAN JADRO, dipl.ing.geod., predsjednik HKOIG

TIHANA ARTIČ, dipl.ing.geod.

IVAN KALINA, dipl.ing.geod.

BRANKO KLEKOVIĆ, dipl.ing.geod.

IVO NAZIFOVSKI, dipl.ing.geod.


Članak 28.

 

(1) Odbor za upis čine četiri (4) člana koje iz reda svojih članova bira Skupština Komore i predsjednik Komore.

(2) Radom Odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati i koji potpisuje pojedinačne akte koje donosi Odbor za upis.

(3) Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona.

Članak 29.

(1) Član Odbora za upis mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i 5 godina radnog iskustva u statusu ovlaštenog inženjera geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju.

(2) Sjednicu Odbora za upis saziva i vodi predsjednik Komore.

(3) Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova Odbora.

Članak 30.

(1) Odbor za upis u skladu s vrijedećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,

– vodi Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– vodi Evidenciju o članovima Komore, brisanima iz imenika i upisnika,

– vodi Evidenciju o stegovnim postupcima te prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,

– vodi Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,

– izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima u imenike i upisnike i brisanju iz njih,

– odlučuje o mirovanju statusa članova Komore, odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine,

– na osnovi pravomoćne odluke stegovnih tijela provodi stegovnu sankciju brisanja iz imenika i upisnika Komore,

– predlaže Upravnom odboru Program vježbeničke prakse s načinom provedbe.

(2) Odbor za upis je samostalan i neovisan, i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Odbor za upis može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova iz ovlasti Odbora.

Članak 31.

Rad Odbora za upis pobliže se uređuje Pravilnikom o upisima i Poslovnikom o radu, koje donosi Skupština Komore.

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije