• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Odbor za trajno stručno usavršavanje

Odbor za trajno stručno usavršavanje

Odbor za trajno stručno usavršavanje


Robert Klojčnik, dipl.ing.geod. - predsjednik Odbora

dr.sc. Rinaldo Paar, dipl.ing.geod.

mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod.

 

Odbor za trajno stručno usavršavanje čini predsjednik i dva člana, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore. 


Članak 36.

(1) Odbor za trajno stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu s propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore te odlukama Upravnog odbora Komore.

(2) Odbor za trajno stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja i brine se za uspostavljanje suradnje sa Državnom geodetskom upravom, Ministarstvima i ostalim tijelima državne vlasti kod pripremanja i provođenja Programa stručnog usavršavanja.

(3) Odbor za trajno stručno usavršavanje čini predsjednik i dva člana, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore. Odbor za trajno stručno usavršavanje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

(4) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu osigurava sredstva u financijskom planu za tekuću godinu.

(5) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu Programa za svaku godinu.

Članak 37.

(1) Odbor za stručno usavršavanje u sklopu brige za za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije ovlašteno je:

– organizirati savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove,

– organizirati izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva (kaseta, disketa, CD-a, filmova i dr.).

(2) Oblik stalnoga stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati i provoditi u suradnji s Državnom geodetskom upravom, Ministarstvima, drugim državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave, fakultetima i drugim stručnim i znanstvenim ustanovama, zakladama, strukovnim i profesionalnim udrugama, trgovačkim društvima.

(3) Razni oblici stalnoga stručnog usavršavanja mogu se organizirati i ostvarivati i u suradnji s inozemnim komorama i drugim strukovnim udrugama, odnosno organizacijama.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

Pitanja i odgovori

 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

LogoZaSlidoKompozicija


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije