• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Odbor za stručno usavršavanje

Odbor za stručno usavršavanje

Odbor za stručno usavršavanje

Odbor za stručno usavršavanje u mandatu 2020. - 2024.

- dr. sc. Blaženka Mičević, dipl. ing. geod., predsjednica

- Nataša Kapov Kostovski, dipl.ing.geod.

- Toni Modrušan, dipl. ing. geod.

- Kristina Opatić, mag. ing. geod. et geoinf.

- dr. sc. Boško Pribičević, dipl. ing. geod.

- Mladen Rapaić, mag. ing. geod. et geoinf.

 

Odbor za stručno usavršavanje

Članak 34.

(1) Odbor za stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu sa Zakonom ovim Statutom i općim aktom kojim se utvrđuje program, uvjeti i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavka 1. ovoga Statuta.

(2) Opći akt iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave.

Članak 35.

Odbor za stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja.

Članak 36.

(1) Odbor za stručno usavršavanje čini predsjednik i najmanje dva člana, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore.

(2) Odbor za stručno usavršavanje donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(3) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu osigurava sredstva u financijskom planu za tekuću godinu.

(4) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu programa za svaku godinu.

Članak 37.

Odbor za stručno usavršavanje u sklopu brige za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije ovlašten je:

– organizirati savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove

– organizirati izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije