• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Odbor za strance

Odbor za strance

Odbor za strance

Odbor za strance čini pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore.

VLADIMIR KRUPA, dipl.ing.geod.

BORNA GRADEČAK, dipl.ing.geod.

SANDRA LACKOVIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.

IVICA MIKIČIĆ, dipl.ing.geod.

dr.sc. IVANA RACETIN, dipl.ing.geod.

 


Članak 32.

(1) Odbor za strance provodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(3) Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donosi predsjednik Komore na prijedlog Odbora za strance.

Članak 33.

(1) Odbor za strance:

– provodi postupak za izdavanje odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane fizičke osobe koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske. Strane fizičke osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove iz članka 9. stavka 1. točke 4., 5., 6., 12., 13., 14., 17., 18. i 21. Zakona,

– provodi postupak za davanje odobrenja za obavljanje stručnih geodetskih poslova za stranu osobu koja ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije, i koja u toj državi ima pravo obavljati stručne geodetske poslove, ako je na natječaju u Republici Hrvatskoj stekla pravo izvedbe stručnih geodetskih poslova,

– vodi Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima geodezije, iz članka 17. Zakona,

– vodi Evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. Zakona, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 34.

(1) Odobrenja, potvrde i odluke nakon provedenog postupka u skladu s člankom 33. ovoga statuta donosi predsjednik Komore.

(2) Akti iz stavka 1. ovoga članka upravni su akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. U tom slučaju postupak je hitan.

(3) Odobrenja i odluke koje je Komora izdala strancima za obavljanje stručnih geodetskih poslova dostavljaju se i Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 35.

(1) Odbor za strance čini pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore. Jedan od članova Odbora za strance obvezno je i jedan od članova Odbora za upis.

(2) Članovi Odbora za strance između sebe biraju predsjednika i odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

(3) Odbor za strance može imenovati stručne, odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova te na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije