• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Odbor za etiku, stručna pitanja i propise

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise u mandatu 2020.-2024.

Adam Agotić, dipl.ing.geod., predsjednik odbora

Ilija Barišić, dipl.ing.geod.

Robert Kiš, ing.geod.

Igor Matišić, mag.ing.geod. et geoinf.

Marko Mlinarić, dipl.ing.geod.

Zoran Šarić, dipl.ing.geod.

Tino Šarolić, dipl.ing.geod.

 

Kontakt: regulativa@hkoig.hr

 

Radna skupina za etiku

Zoran Šarić, dipl. ing. geod., voditelj radne skupine

Robert Kiš, ing. geod.

Damir Oštrek, dipl. ing. geod.

Lovro Gradišer, dipl. ing. geod.

Krunoslav Cukor, dipl. ing. geod.

 

Radna skupina za stručna pitanja

Marko Mlinarić, dipl. ing. geod., voditelj radne skupine

Tino Šarolić, dipl. ing. geod.

Dragan Furić, dipl. ing. geod.

Pjero Puttilli, dipl. ing. geod.

Irena Iličić, dipl. ing. geod.

Paolo Miljanović, mag.ing.geod. et geoinf.

Boško Matić, mag.ing.geod. et geoinf.

 

Radna skupina za propise

Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf., voditelj radne skupine

Ilija Barišić, dipl. ing. geod.

Toni Modrušan, dipl. ing. geod.

Angelina Mrša, dipl. ing. geod.

Branko Kleković, dipl. ing. geod.

 

Članak 57. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018)

(1) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise vodi brigu o tome da se stručni geodetski poslovi obavljaju u skladu sa strukovnom etikom geodetske profesije, brine se o podizanju kvalitete obavljanja stručnih geodetskih poslova te obavlja druge poslove koji su određeni ovim Zakonom ili statutom Komore.

(2) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje prijedloge, preporuke ili ocjene o kvaliteti obavljenog stručnog geodetskog posla i u skladu s općim aktima Komore koji se odnose na strukovnu etiku i strukovni standard pružanja geodetskih usluga predlaže pokretanje postupaka pred stegovnim tijelima Komore odnosno pokretanje inspekcijskog nadzora.

(3) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise prijedloge, preporuke, ocjene i pokretanje postupaka provodi na temelju obavijesti ili primjedbi koje od svojih članova ili naručitelja geodetskih usluga zaprimi Komora.

(4) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova.

(5) Članove odbora za etiku, stručna pitanja i propise predlaže predsjednik Komore.

(6) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise čini najmanje pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor.

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije