• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor u Mandatu 2017. - 2021.  

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Jerko Leventić, dipl.ing.geod.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Mladen Lač, dipl.ing.geod.

Mario Tomić, mag.ing.geod. et geoinf.

 


 

Članak 21.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana.

(2) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(3) Nadzorni odbor Komore odgovara za svoj rad Skupštini Komore.

(4) Mandat članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor Komore obavlja osobito ove poslove:

- nadzire provođenje Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

- nadzire rad Tajništva Komore,

- po potrebi saziva sjednicu Skupštine Komore ili Upravnog odbora ako za to nisu ovlašteni drugi predstavnici,

- svake godine Skupštini podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore,

- sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,

- daje suglasnost Upravnom odboru Komore za raspolaganje financijskim sredstvima iznad 500.000 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna).

(2) Skupština Komore može ovlastiti Nadzorni odbor Komore i za obavljanje drugih poslova.

Članak 23.

Upravni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su, na zahtjev, Nadzornom odboru davati potrebne podatke u svezi s njihovim radom i poslovanjem.

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije