• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Međunarodna suradnja » General Assembly CLGE 2013

General Assembly CLGE Budapest

Četvrtak, 4. Travanj 2013.

General Assembly CLGE Budapest

U Budimpešti, R. Mađarska od 21. do 24. ožujka održana je Generalna skupština Europskog vijeća geodeta (CLGE) na kojoj su sudjelovali predstavnici naše zemlje Branko Kleković i Vladimir Krupa (delegati), te Danko Markovinović kao podpredsjednik Upravnog odbora CLGE. Plenarni dio trajao je dva radna dana u kojem su se prezentirali i rješavali tekući problemi organizacije odnosno njezine pojedine članice, kao i pozivi odnosno odluke o državama koje bi se željele ili trebale pridružiti ovoj krovnoj strukovnoj organizaciji u Europi.

Plenarni dio sjednice

Na radnim okruglim stolovima raspravljalo se o tri vrlo zanimljive teme.

   1. Prva se odnosila na iskustva naših kolega pojedine zemlje članice u poslovima komasacije i eksproprijacije zemljišta. Pojedine države imaju legislativu koju uspješno provode (Danska, Francuska, Austrija...) dok pojedine nemaju uopće propise u tom smislu (Albanija, Estonija...) ili se propisi mijenjaju iz dana u dan odnosno sukladno važnosti projekta za državu. Propisi u zapadnim zemljama usko su vezani u uz očuvanje okoliša i zaštitu vlasništva. Zanimljivo je da Austrija je obavila većinu posla u ovom smislu (većina države je komasirana) i da je administraciju svela na pola. Zanimljivo pitanje povuklo se u ovoj temi: dobrovoljno ili prisilno pokretanje postupka komasacije? Iskustva zemalja su različita i ne može se zaključiti koji način bi bio preporučljiv. Zaključak ovog okruglog stola je da CLGE treba biti organizacija koja će predložiti okvire i preporuke unutar kojih se treba držati prilikom donošenja propisa unutar ove tematike, voditi se načelom očuvanja okoliša i zaštite prava vlasništva na nekretninama.

   2. Na drugoj tematskoj sjednici raspravljalo se o mogućnosti unificiranja zemljišne evidencije na europskoj razini. U uvodnim prezentacijama pojedine zemlje vidljivo je da sve zemlje imaju ustrojen sustav zemljišne administracije, ali koji sadrži dosta različitosti od zemlje do zemlje. Zaključak je da treba pokušati naći zajedničku liniju u svim pojedinim sustavima evidencije napraviti detaljnu analizu ali nitko od prisutnih nije uvjeren u uspjeh jer su različitosti u načinu evidentiranja i stupnju ažurnosti između pojedinih država prevelike.

   3. Treća točka nazvana je 3D Katastar. Riječ je o potrebi uvođenja nove dimenzije u evidenciju nekretnina. Ne radi se samo o katastru zgrada, za koji već postoje određene smjernice i iskustva već i o katastru podzemnih objekata (infrastruktura). Iako u većini naprednijih država postoji evidencija o npr. Katastru podzemnih vodova, u evidenciji nema dovoljno podataka za uspostavu vlasništva nad istima. Pojavljuje se problem kod prijenosa prava vlasništva jer ne postoji pravo vlasništva nad takvim objektima već je evidencija tehničke naravi (položaj) i popraćena je ugovorima o služnosti na nečijem zemljištu. Zanimljiv primjer je kod dan kod kupovine odnosno privatizacije podzemne željeznice u jednom gradu koja se nije mogla realizirati jer nigdje ne postoji službena evidencija nekretnine odnosno infrastrukture same željeznice ispod zemlje. O ovoj temi će biti još rasprave.

 

Space Expo

Izvan službene skupštine održan je seminar s temom GNSS i uloga Galileo sustava na našoj profesionalnu budućnost, te je obilježen europski dan geodezije i geoinformacija koji je ove godine posvećen Galileu otvaranjem European space expo paviljona. Više o proslavi europskog dana geodezije i geoinformacija , Budimpeštanskoj deklaraciji i Galileu možete pročitati na linku:

Galileo Galilei

Siniša Ramić
Glavni urednik glasila i internetskih stranica HKOIG

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore


12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

bammer12SOIG

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije