• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Međunarodna suradnja » General Assembly CLGE 2013

General Assembly CLGE Budapest

Četvrtak, 4. Travanj 2013.

General Assembly CLGE Budapest

U Budimpešti, R. Mađarska od 21. do 24. ožujka održana je Generalna skupština Europskog vijeća geodeta (CLGE) na kojoj su sudjelovali predstavnici naše zemlje Branko Kleković i Vladimir Krupa (delegati), te Danko Markovinović kao podpredsjednik Upravnog odbora CLGE. Plenarni dio trajao je dva radna dana u kojem su se prezentirali i rješavali tekući problemi organizacije odnosno njezine pojedine članice, kao i pozivi odnosno odluke o državama koje bi se željele ili trebale pridružiti ovoj krovnoj strukovnoj organizaciji u Europi.

Plenarni dio sjednice

Na radnim okruglim stolovima raspravljalo se o tri vrlo zanimljive teme.

   1. Prva se odnosila na iskustva naših kolega pojedine zemlje članice u poslovima komasacije i eksproprijacije zemljišta. Pojedine države imaju legislativu koju uspješno provode (Danska, Francuska, Austrija...) dok pojedine nemaju uopće propise u tom smislu (Albanija, Estonija...) ili se propisi mijenjaju iz dana u dan odnosno sukladno važnosti projekta za državu. Propisi u zapadnim zemljama usko su vezani u uz očuvanje okoliša i zaštitu vlasništva. Zanimljivo je da Austrija je obavila većinu posla u ovom smislu (većina države je komasirana) i da je administraciju svela na pola. Zanimljivo pitanje povuklo se u ovoj temi: dobrovoljno ili prisilno pokretanje postupka komasacije? Iskustva zemalja su različita i ne može se zaključiti koji način bi bio preporučljiv. Zaključak ovog okruglog stola je da CLGE treba biti organizacija koja će predložiti okvire i preporuke unutar kojih se treba držati prilikom donošenja propisa unutar ove tematike, voditi se načelom očuvanja okoliša i zaštite prava vlasništva na nekretninama.

   2. Na drugoj tematskoj sjednici raspravljalo se o mogućnosti unificiranja zemljišne evidencije na europskoj razini. U uvodnim prezentacijama pojedine zemlje vidljivo je da sve zemlje imaju ustrojen sustav zemljišne administracije, ali koji sadrži dosta različitosti od zemlje do zemlje. Zaključak je da treba pokušati naći zajedničku liniju u svim pojedinim sustavima evidencije napraviti detaljnu analizu ali nitko od prisutnih nije uvjeren u uspjeh jer su različitosti u načinu evidentiranja i stupnju ažurnosti između pojedinih država prevelike.

   3. Treća točka nazvana je 3D Katastar. Riječ je o potrebi uvođenja nove dimenzije u evidenciju nekretnina. Ne radi se samo o katastru zgrada, za koji već postoje određene smjernice i iskustva već i o katastru podzemnih objekata (infrastruktura). Iako u većini naprednijih država postoji evidencija o npr. Katastru podzemnih vodova, u evidenciji nema dovoljno podataka za uspostavu vlasništva nad istima. Pojavljuje se problem kod prijenosa prava vlasništva jer ne postoji pravo vlasništva nad takvim objektima već je evidencija tehničke naravi (položaj) i popraćena je ugovorima o služnosti na nečijem zemljištu. Zanimljiv primjer je kod dan kod kupovine odnosno privatizacije podzemne željeznice u jednom gradu koja se nije mogla realizirati jer nigdje ne postoji službena evidencija nekretnine odnosno infrastrukture same željeznice ispod zemlje. O ovoj temi će biti još rasprave.

 

Space Expo

Izvan službene skupštine održan je seminar s temom GNSS i uloga Galileo sustava na našoj profesionalnu budućnost, te je obilježen europski dan geodezije i geoinformacija koji je ove godine posvećen Galileu otvaranjem European space expo paviljona. Više o proslavi europskog dana geodezije i geoinformacija , Budimpeštanskoj deklaraciji i Galileu možete pročitati na linku:

Galileo Galilei

Siniša Ramić
Glavni urednik glasila i internetskih stranica HKOIG

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije