• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Legalizacija

Legalizacija

Četvrtak, 22. Studeni 2012.

Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonit izgrađenim zgradama

Tijekom praćenja provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12) uočene su određene nedoumice i nezakonita postupanja pa se u svrhu njihova otklanjanja i osiguravanja ujednačene provedbe Zakona u cijeloj državi daje objašnjenje vezano uz pitanja pomorskog dobra, otvora zgrada i istaka na međi, izračuna građevinske (bruto površine), obračuna i plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, obračuna i plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa, sadržaju arhitektonske snimke i snimke izvedenog stanja, razvrstavanja pomoćnih zgrada, te evidencije o rješenjima o izvedenom stanju, odbijenim zahtjevima i naplati naknade.

OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (pdf)
http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/Misljenja/Objasnjenje_21_11_2012.pdf

Ostale upute, objašnjenja i mišljenja
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=13043

Petak, 5. Listopad 2012.

Mišljenje MGIPU

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je mišljenje vezano uz Uputu DGU za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

(DGU)

→ Pročitaj više

Srijeda, 19. Rujan 2012.

Provedba Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama - Objašnjenje

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je Objašnjenje nekh točaka Zakona.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 23. Kolovoz 2012.

Upisivanje vrste djelatnosti za geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Za vrstu djelatnosti za izradu geodetskog snimka nezakonito izgrađene zgrade upisuje se vrsta djelatnosti iz članka 9. stavak 1. točka 10. za urede ovlaštenih inženjera geodezije i zajedničke geodetske urede, odnosno iz članka 9. stavak 2. točka 15. za pravne osobe.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ponedjeljak, 20. Kolovoz 2012.

Uputa za postupanja

Uputa za postupanja katastarskih ureda i Središnjeg ureda Državne geodetske uprave vezano uz izdavanje uvjerenja sukladno odredbama članka 2. stavka 2. i članka 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/2012).

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Katastarski uredi
Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Središnji ured

DGU

→ Pročitaj više

Nedjelja, 5. Kolovoz 2012.

Uputa za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Uputa ovlaštenim inženjerima geodezije za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012).

DGU

Izrada i Sadrzaj Geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene građevine

Primjer Geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene građevine

Petak, 27. Srpanj 2012.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

U Narodnim novinama br. 86 od 27.07.2012. objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije