• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Kongresi, simpoziji, seminari, događanja » Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

Ponedjeljak, 18. Studeni 2019.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije održati će se u petak 29. studenog 2019. godine  od 16:00 do 20:00 sati u dvorani A101 u FESB-u, Ruđera Boškovića 32, Split.

Predavanja su sljedeća:

1. DARIJE JAKAŠA, dipl. ing. geod. – 2 akademska sata:
Priprema lidara terestričkim 3D skeniranjem dužinskih objekata "Hrvatske elektroprivrede

2. Mr.sc.MARIJA BRAJKOVIĆ, dipl. ing. geod.– 2 akademska sata:
Zašto država ne bi provela parcijalnu novu katastarsku izmjeru u svim katastarskim općinama kroz EU projekte?

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovih predavanja priznat će se ukupno 4 akademska sata, od čega: 2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) i 2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova za tehničke i druge potrebe, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Sudionici obavljaju uplatu na žiro račun Udruge geodeta Dalmacije:
IBAN: HR1624070001100580292 – OTP banka.
Model: 00
Poziv na broj: upisati OIB uplatitelja
Opis plaćanja: Predavanje 29.11.2019. ‐ ime i prezime sudionika
Cijena sudjelovanja na predavanjima iznosi 400kn, a za članove Udruge geodeta Dalmacije
(za 2019. godinu) cijena iznosi 350kn.
Prijave su moguće do 27.11.2019. Potrebno se prijaviti se putem online obrasca (link: https://forms.gle/zHAkob95pRTwTCQs9) i poslati potvrdu o uplati do navedenog datuma.
Prihvaćaju se i skenirane prijave putem e-mail koji sadrži popunjeni i potpisani skenirani obrazac i potvrdu o uplati.

ONLINE PRIJAVA

POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije