• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Platni promet

Platni promet

Cijenjeni članovi Komore,
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je tijekom travnja proslijedila zaduženja za članarinu i osiguranje za 2010. godinu svim obveznicima (aktivnim članovima Komore).

UPLATNICE koje ste primili predstavljaju Vaš dio zaduženja za 2010. godinu.

OVLAŠTENI INŽENJERI GEODEZIJE postaju obveznici plaćanja članarine upisom u Imenik Komore, stjecanjem strukovnog naziva čovlašteni inženjer geodeziječ, a počinje teći prvog dana od dana upisa u kvartalu u kojem je upis izvršen.

ČLANARINA se uplaćuje 4 jednaka obroka i to
I. Obrok: - najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
II. Obrok: - najkasnije do 30. travnja tekuće godine
III. Obrok: - najkasnije do 31. srpnja tekuće godine
IV. Obrok: - najkasnije do 31. listopada tekuće godine

Utvrđena visina članarine u godišnjem iznosu je 1800,00 kn.

NAKNADA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI NIJE UKLJUČENA U IZNOS ČLANARINE, već se ista uplaćuje na račun Komore po zaprimljenom zaduženju u visini ugovorene premije osiguranja.
Za ovo osiguravateljno razdoblje (u 2010. godini) dužni ste Komori refundirati pola iznosa od ukupne premije po polici osiguranja i to iznos od 227,50 kn.

BROJ REDOVNOG ŽIRO-RAČUNA HKOIG za uplatu članarine i naknade za osiguranje je : 2360000-1102092351

NEPLAĆANJE MATERIJALNIH OBAVEZA koje proistječu iz članstva u Komori predstavljaju težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije za što su Statutom Komore predviđene stegovne mjere.

ZA INFORMACIJE O ZADUŽENJU obratite se Tajništvu Komore u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama : pon. - čet. od 10:00 do 14:00
Tel: 01/5508-402; Faks: 01/5508-408; e-mail: hkoig@hkoig.hr; www.hkoig.hr

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije