• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Obvezno osiguranje ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju geodetskih poslova

Obvezno osiguranje ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju geodetskih poslova

Četvrtak, 17. Lipanj 2010.

Obvezno osiguranje ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju geodetskih poslova

16.07.2014.

Informacija o prijenosu Ugovora o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova

U proteklom razdoblju Sunce osiguranje d.d. i Euroherc osiguranje d.d. su, kao članice Koncerna Agram, donijele odluku o prijenosu dijela poslova osiguranja, a između ostalog odnosi se na osiguranja od odgovornosti kojim se Sunce osiguranje u buduće neće baviti, a koje preuzima vodeće Društvo Koncerna, Euroherc osiguranje d.d., domaća tvrtka s preko 20 godina stabilnog financijskog poslovanja.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije zaključila je 28.05.2013. sa Sunce osiguranjem Ugovor o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova, za razdoblje od 01.06.2013. do 01.06.2016.

Slijedom reorganizacije poslovanja koje su nastupile a koje su naprijed spomenute po preporuci posrednika gospodina Ivana Sovićeka, DPS International d.o.o., za osiguranje imovine HKOIG, odgovornosti, osoba i drugih interesa , te interesa naših članova sukladno članku 244. i 245. Zakona o osiguranju za preostalo razdoblje osiguranja od 01.06.2014. do 01.06.2016. zaključen je 27.05.2014. Ugovor o prijenosu Ugovora o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova, a ugovorne strane su:

Sunce osiguranje d.d.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i

Euroherc osiguranje d.d.

Prava i obveze Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezija nisu se mijenjala odnosno ostaju ista sukladno predmetnom ugovoru od 28.05.2013. godine.

Euroherc osiguranje izdalo je policu osiguranja i dostavilo Potvrde o osiguranju svim članovima Komore za osigurateljnu godinu u trajanju od 01.06.2014. do 01.06.2015.

Pogodnosti: Svi članovi HKOIG prilikom ugovaranja bilo koj vrste osiguranja u Euroherc osiguranju d.d.: osiguranja imovine, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja automobilskog kaska, osiguranja brodica i jahti i drugih vrsta osiguranja osim osiguranja osim osiguranja života i osiguranja auto odgovornosti mogu koristiti popust od 20%.

Također svakom osiguraniku u razdoblju trajanja police osiguranja od odgovornosti Euroherc poklanja policu putnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu za jedno putovanje u trajanju od 1-30 dana na iznos pokrića za troškove liječenja do 10.000,00 EUR.


 

Sunce osiguranje d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108  i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 sklopili su Ugovor o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih Inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju geodetskih poslova za razdoblje od 01.06.2010. do 01.06.2013. godine.

Ugovorom je zaključeno osiguranje od odgovornosti za sve ovlaštene inženjere geodezije koji imaju aktivni status člana i to na iznos osiguranja za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu ukupno od 1.000.000,00 kn po svakom štetnom događaju.

Ukupni agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu iznosi 3.000.000,00 kn po svakom članu.

Godišnji agregatni limit na razini ugovaratelja (Komore) nije ograničen.

Godišnja premija osiguranja za svakog člana Komore iznosi 314,97 kn.

Obveza osiguravatelja traje najdulje 10 godina nakon isteka obračunskog razdoblja unutar kojeg je greška nastala, bez obzira na trajanje Ugovora o osiguranju.

Osiguravatelj se ovim ugovorom obvezao izdati ugovaratelju osiguranja skupnu policu osiguranja za sve njene osigurane članove, a svakom osiguraniku će temeljem te police dostaviti pojedinačnu Potvrdu o osiguranju.

Svi osiguranici (ovlašteni inženjeri geodezije) prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (zdravstvenog osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje automobilskog kaska, osiguranje brodica  i drugih vrsta osiguranja osim osiguranja auto odgovornosti) mogu koristiti popust od 15%.

Svakom osiguraniku u razdbolju trajanja police od odgovornosti Sunce osiguranje poklanja gratis policu putnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu za jedno putovanje u trajanju od 1-30 dana na iznos pokrića za troškove liječenja do 2.000 EUR-a.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije