• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Informacije o aktivnostima tijela Komore » Aktivnosti Veljača 2014

Aktivnosti Veljača 2014

Ponedjeljak, 3. Veljača 2014.

Aktivnosti Veljača 2014

22/2/2014 Ivana Alerić

Održana 7. sjednica Upravnog odbora Komore

Održana je 7. sjednica Upravnog odbora Komore. Na sjednici je raspravljano o aktivnostima vezanim za organizaciju savjetovanja u suradnji sa Državnom geodetskom upravom, o prijedlogu teksta dokumenta ˝Poboljšanje modela katastarskih izmjera", o Prijedlogu jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje travanj 2014 – travanj 2015,  o organizaciji međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom ˝Globalna okolina, profil dionika i korporativno upravljanje u geodeziji˝, o aktivnostima za organizaciju 7 Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, o aktivnostima Radne skupine za nacionalnu implementaciju Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo, o redizajnu  vizualnog identiteta HKOIG, o izradi iskaznica za stručne suradnike i suradnike, o pripremnim aktivnostima za sazivanje Skupštine Komore. Na sjednici su donesene odluke o: izboru članova stegovnih vijeća, o pokretanju stegovnog i ovršnog postupka za dužnike s osnova članarine. 

 

21/2/2014 Ivan Remeta

Održana 8. sjednica Odbora za upis

Održana je 8. sjednica Odbora za upis. U prvom dijelu sjednice održana su saslušanja vježbenika i mentora radi utvrđivanja činjenica u postupku rješavanja statusa vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

U nastavku sjednice razmatrani su zahtjevi za upis u Imenik, upisnike i evidencije Komore.

Odbor za upis razmatrao je i problematiku nastalu primjenom Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 56/13) koji omogućava ovlaštenom inženjeru geodezije rad u više od jednog ureda ili pravne osobe te kolikom broju vježbenika OIG koji nije zaposlen u punom radno vremenu može biti mentor. U vezi s tim Odbor je prijedlog dopuna teksta novog Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe uputio na donošenje Upravnom odboru Komore.

 

21/2/2014 Ivan Remeta

Održana 2. sjednica Odbora za strance

Održana je 2. sjednica Odbora za strance. Na sjednici se raspravljalo o uvjetima za trajno ili povremeno ili privremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane osobe odnosno o provedbi postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti kao i Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Do sada Odbor nije zaprimio niti jedan zahtjev za upis ili priznavanje inozemne stručne kvalifikacije već samo upite o postupcima vezanim za upis ili priznavanje.

 

01/02/2014 Ivan Remeta

Održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

Na sjednici se raspravljalo o tekstu Pravilnika o geodetskom projektu koji je donio ravnatelj Državne geodetske uprave 23. siječnja 2014. godine.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije