• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Operativne informacije » Informacije o aktivnostima tijela Komore » Aktivnosti Studeni 2013.

Aktivnosti Studeni 2013.

Ponedjeljak, 25. Studeni 2013.

Aktivnosti Studeni 2013.


28.11.2013. Mladen Lač:

U prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održano je šest glavnih rasprava pred Stegovnim sudom HKOIG u stegovnim postupcima koji se vode protiv šest ovlaštenih inženjera geodezije.


28.11.2013. Vladimir Krupa:

U prostorijama DGU održana je sjednica Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu.


28.11.2013. Ivan Remeta:

Koordinacijski sastanci predstavnika komora vezano s obvezama glede priznavanja kvalifikacija, pružanja usluga i drugog što je aktualno u vezi s pristupanjem RH EU. ..Više..


27.11.2013. Ivana Alerić:

U prostorijama Komore održana je prva sjednica Nadzornog odbora Komore. Nadzorni odbor pregledao je materijalno poslovanje Komore za 2013. godinu i raspravljao o Prijedlogu godišnjeg proračuna za 2014. godinu. Izvješće o poslovanju i obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore podnijet će se Skupštini Komore u prosincu 2013. godine


27.11.2013. Ivan Remeta:

Inicijativa za reguliranje snimanja iz zraka sa malim bespilotnim letjelicama....Više...


27.11.2013. Ivan Remeta:

Radna skupina (RS) za nacionalnu implementaciju Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo....Više...


27.11.2013. Ivan Remeta:

Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i obavljanju geodetske djelatnosti (radni naziv)

Od 30.10.2013. godine Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i obavljanju geodetske djelatnosti (radni naziv) intenziviralo je rad na nacrtima prijeloga tako da se sastanci Povjerenstva održavaju tri puta tjedno u prostorijama DGU.

Stalni predstavnici HKOIG u Povjerenstvu su Branko Kleković i Ivan Remeta.

Odbor za stručna pitanja i regulativu HKOIG aktivno prati i daje stručnu podršku i smjernice predstavnicima HKOIG u Povjerenstvu.


25.11.2013. Zdravko Smoljan:

Održan 3. sastanak Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu. Slijedeći je najavljen za četvrtak 28.11.2013.


23.11.2013. Branko Kleković:

Odbor za stručna pitanja i regulativu održao je u subotu 23.11.2013 godine u prostorijama Komore sjednicu na kojoj je raspravljao o radnom tekstu nacrta prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina na kojem radi nadležno povjerenstvo Državne geodetske uprave. Sjednica je trajala od 9 do 18 sati, a materijali o ovoj temi biti će dostupni kada budu adekvatni za širu raspravu.


22.11.2013. Siniša Ramić:

Održana je 5. sjednica Upravnog odbora HKOIG.


21-22.11.2013. Vladimir Krupa:

Dana 21. i 22.11.2013. u prostorijama DGU održane su sjednice Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu.

Predstavnici HKOIG u tom Povjerenstvu su Vladimir Krupa i Zdravko Smoljan. Rad na tekstu prijedloga nastavlja se slijedeći tjedan.


 

28.11.2013. godine održano šest glavnih rasprava pred Stegovnim sudom HKOIG-a u stegovnim postupcima koji se vode protiv šest ovlaštenika HKOIG-a

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije