• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Izbori 2020

Izbori 2020

Izbori 2020


 Zapisnik Izbornog povjerenstva od 10.03.2020.


 

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE u mandatu 2020. – 2024. godina

- svima -

 

Predmet: Poziv na kandidiranje za izbor tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. - 2024. godina

 

Na temelju članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19.  Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije klasa: 002-011/10-01/1, UR.BROJ:507-02-01-10-1, od 15. prosinca 2010. godine te Izmjena i dopuna Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije KLASA: 002-011/17-02/1 UR.BROJ: 507-01-17-1 od 15.09.2017. pozivaju se izabrani članovi Skupštine Hrvatske ovlaštenih komore ovlaštenih inženjera geodezije da Izbornom povjerenstvu  dostave prijedlog  kandidata za predsjednika Komore i prijedlog zatvorenih kandidacijskih lista za izbor Nadzornog odbora, Upravnog odbora, te Odbora za upis.

Rok za dostavu prijedloga za kandidaturu je 48 sati prije održavanja Skupštine odnosno 9. ožujka 2020. godine do 24:00.

Izborna sjednica Skupštine Komore predviđena je za 12. ožujka 2020. godine.

Prijedlozi se dostavljaju za tijela Komore kako slijedi: 

Tijelo Komore

Broj članova

Predsjednik Komore

1

Upravni odbor *

4

Odbor za upis **

4

Nadzorni odbor - Predsjednik

1

Nadzorni odbor - članovi

2

* Upravni odbor čine Predsjednik Komore + 4 člana

** Odbor za upis čine Predsjednik Komore + 4 člana

*** Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana

 

UPUTE I POJAŠNJENJA

Za predsjednika, Upravni odbor i Odbor za upis kandidiraju se članovi iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, koja ima ukupno 35 izabranih članova.

Kandidati za Nadzorni odbor, predlažu se iz reda članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, u aktivnom statusu i  ne mogu biti članovi  drugih tijela Komore.

Svaki član Skupštine HKOIG može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore. 

Za tijela Komore predlažu se zatvorene kandidacijske liste, na svakoj listi mora biti predloženo onoliko kandidata koliko se bira.

Za Nadzorni odbor predlaže se jedinstvena zatvorena kandidacijska lista na kojoj je jasno istaknuto tko se predlaže za Predsjednika a tko za članove Nadzornog odbora

Kandidacijskoj listi – obrazac HKOIG-IZS4S-kandidacijska lista-2020-3 obvezatno se prilažu izjave s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštenje u listu i potpisi potpore kandidaturi (8 članova Skupštine Komore)- obrazac HKOIG-IZ4S-Izjava o prihvaćanju kandidature-2020-4 i obrazac HKOIG-IZ4S- potpisi potpore-2020-5.

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva

Damir Movre,  dipl.ing.kult.teh. 

 

Poziv Izbornog povjerenstva na kandidiranje za tijela Komore 

Obrazac HKOIG-IZS4S-kandidacijska lista-2020-3

Obrazac HKOIG-IZ4S-Izjava o prihvaćanju kandidature-2020-4

Obrazac HKOIG-IZ4S- potpisi potpore-2020-5

 


 

Lista izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. godina


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 20.02.2020.


Poziv predstavnicima kandidacijskih lista

Pozivaju se predstavnici kandidacijskih lista (po jedan predstavnik liste) da pristupe sjednici Izbornog povjerenstva na kojoj će se utvrditi rezultati izbora za članove Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024.
Utvrđivanje rezultata izbora obavit će se na sjednici Izbornog povjerenstva koja će se održati u četvrtak 20.02.2020. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb.


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 13.02.2020.


Priopćenje Izbornog povjerenstva

06.02.2020.

Svim članovima HKOIG sa pravom glasa

Nastavno na priopćenje Izbornog povjerenstva od 05.02.2020. godine, obavještavaju se članovi HKOIG sa pravom glasa, a koji iz bilo kojih razloga nisu zaprimili glasački listić do 5.02.2019., da je rok za javljanje tajništvu HKOIG i Izbornom povjerenstvu do 10.02.2020. godine kako bi im pravovremeno bili dostavljeni glasački listići sa popratnim materijalom na nove adrese prebivališta. Obavijest je potrebno poslati na mail adresu hkoig@hkoig.hr.

Predsjednik izbornog povjerenstva
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh. 


 

Priopćenje Izbornog povjerenstva

05.02.2020.

Svim članovima HKOIG s pravom glasa

Sukladno uputi Izbornog povjerenstva, u ponedjeljak 27. siječnja 2020. godine svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s pravom glasa (1032 ovlaštenih inženjera geodezije s pravom glasa) upućeni su putem pošte glasački listići, zajedno sa omotnicom - plaćenim odgovorom i uputama za glasovanje.

Glasački listići su upućeni na adrese prebivališta članova koje se vode u službenoj evidenciji HKOIG.

Pozivaju se članovi koji iz bilo kojeg razloga nisu zaprimili glasački listić do 05. veljače 2020. godine da obavezno kontaktiraju Tajništvo HKOIG i Izborno povjerenstvo na mail hkoig@hkoig.hr kako bi im ponovno bili dostavljeni glasački listići sa popratnim materijalom na nove adrese prebivališta.

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva

Damir Movre, dipl.ing.kult.teh.


 

Priopćenje Izbornog povjerenstva

30.01.2020.

Svim članovima HKOIG sa pravom glasa

Sukladno uputi Izbornog povjerenstva, u ponedjeljak 27. siječnja 2020. godine, svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s pravom glasa (1032 ovlaštenih inženjera s pravom glasa) upućeni su putem pošte glasački listići, zajedno sa omotnicom- plaćeni odgovor i uputama za glasovanje.
Kako je i navedeno u Uputi o načinu glasovanja rok za dostavu glasačkih listića je 19.02.2020. do kraja dana. Zaprimljenim glasačkim listićima će se smatrati samo oni koji su primljeni isključivo u za to predviđeni poštanski pretinac do 24 sata 19.02.2020.
Glasački listići prispjeli nakon tog roka neće se uzimati u obzir.
Glasački listić sadrži nasumično dodijeljen serijski broj koji nije moguće povezati sa identitetom glasača.

Utvrđivanje rezultata glasanja provest će se 20.02.2020. godine.

Temeljem očitanja barkoda sa omotnice registrirat će se svi birači koji su pristupili glasovanju, bez otvaranja omotnica. Nakon registriranja sve omotnice (neotvorene) ubacit će se u za tu svrhu pripremljenu zapečaćenu biračku kutiju. Nakon što su sve omotnice ubacile u zapečaćenu biračku kutiju ona će se otpečatiti i otvoriti i pristupit će se utvrđivanju rezultata glasovanja.

Predsjednik Izbornog povjerenstva:
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh.

Potvrda o predaji pošiljki - Knjiga pošte


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 23.01.2020.


Program Kandidacijske Liste 1

Program Kandidacijske Liste 2

Program Kandidacijske Liste 3


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 21.01.2020.


Poziv za dostavu Izbornih programa

Pozivaju se podnositelji kandidacijskih lista da na mail adresu hkoig@hkoig.hr dostave svoje Izborne programe do srijede 22. siječnja 2020. godine do kraja dana.
Programi pristigli nakon isteka navedenog roka neće se objaviti.


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 17.01.2020.


Izborno povjerenstvo HKOIG dana 14. siječnja 2020. godine utvrdilo je i objavljuje verificirane kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 14.01.2020.


Poziv na otvaranje kandidacijskih lista

Pozivaju se podnositelji kandidacijskih lista da pristupe otvaranju omotnica sa kandidacijskim listama za članove Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024., a koje su zaprimljene do propisanog roka 07. siječnja 2020. godine.

Otvaranje će obaviti Izborno povjerenstvo u utorak 14. siječnja 2020. godine u 14:00 sati u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb.

 

Izborno povjerenstvo

Zagreb, 09.01.2020.


 Zapisnik Izbornog povjerenstva od 08.01.2020.


 

POZIV
NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE U MANDATU 2020. – 2024.

1. Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: HKOIG)

2. SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IMA 35 ČLANOVA.

3. U skladu s Odlukom KLASA: 003-01/19-01/5, URBROJ: 507-01-19-3, od 21.11.2019. godine o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. raspisuju se izbori za izbor članova Skupštine Komore u mandatu 2020. – 2024. za:

- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Osijek,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Varaždin,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Rijeka,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Split i
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Zagreb.

4. IZBORNA JEDINICA za izbor tijela Komore je teritorij Republike Hrvatske a čine ju ovlašteni inženjeri geodezije HKOIG-a.

5. Liste kandidata za 35 članova Skupštine Komore, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici počevši od 20.12.2019. do najkasnije 07.01.2020. godine do 13 sati Izbornom povjerenstvu poštom ili osobno na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb, sa naznakom IZBORNOM POVJERENSTVU – NE OTVARATI.

 

UPUTE I POJAŠNJENJA

1. Prijedlog kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Komore može dati svaki član Komore s potporom od 50 članova Komore s pravom glasa i Upravni odbor Komore.

2. Kandidat za člana Skupštine Komore raspoređuje se po područnom odboru prema mjestu prijavljenog prebivališta.

3. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko kandidata koliko se bira (zatvorena kandidacijska lista). Ovim izborima se bira 35 članova Skupštine Komore i to po sedam članova iz svakog od pet područnih odbora Komore.

4. Uz Listu kandidata - Obrazac HKOIG-IZ4S-2020-1 obavezno se prilažu izjave s potpisima svakog kandidata o pristanku na uvrštenje u listu - Obrazac HKOIG-IZ4S-2020-2.

5. Izbori za tijela HKOIG provesti će se u rokovima iz Odluke o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2020. – 2024. KLASA: 003-01/19-01/5, URBROJ: 507-01-19-3, od 21.11.2019. godine i na način propisan Pravilnikom o izborima za tijela HKOIG-a KLASA: 002-011/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 15. prosinca 2010. godine i Izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za tijela HKOIG-a klasa: 002-011/17-02/1, UR.BROJ: 507-01-17-1 od 15.09.2017. godine.

6. Nakon provedenog kandidacijskog postupka pravovaljanim kandidacijskim listama Komora će omogućiti prezentaciju liste i programa.

7. Dokumentacija za provedbu izbora dostupna je na internetskoj stranici: http://www.hkoig.hr u rubrici IZBORI 2020. ili na telefonski broj 01/5508-407.

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh.Poziv na kandidiranje

Obrazac za kandidiranje (HKOIG-IZ4S-2020-1)

Obrazac izjava o prihvaćanju kandidature (HKOIG-IZ4S-2020-2)

Obrazac potpisi potpore (HKOIG-IZ4S-2020-3) 

Birački popis

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva

Pravilnik o izborima za tijela HKOIG

 Izmjene i dopune Pravilnika o izborima za tijela HKOIG

 


 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije