• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Izbori 2020

Izbori 2020

Izbori 2020


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 23.01.2020.


Program Kandidacijske Liste 1

Program Kandidacijske Liste 2

Program Kandidacijske Liste 3


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 21.01.2020.


Poziv za dostavu Izbornih programa

Pozivaju se podnositelji kandidacijskih lista da na mail adresu hkoig@hkoig.hr dostave svoje Izborne programe do srijede 22. siječnja 2020. godine do kraja dana.
Programi pristigli nakon isteka navedenog roka neće se objaviti.


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 17.01.2020.


Izborno povjerenstvo HKOIG dana 14. siječnja 2020. godine utvrdilo je i objavljuje verificirane kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 14.01.2020.


Poziv na otvaranje kandidacijskih lista

Pozivaju se podnositelji kandidacijskih lista da pristupe otvaranju omotnica sa kandidacijskim listama za članove Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024., a koje su zaprimljene do propisanog roka 07. siječnja 2020. godine.

Otvaranje će obaviti Izborno povjerenstvo u utorak 14. siječnja 2020. godine u 14:00 sati u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb.

 

Izborno povjerenstvo

Zagreb, 09.01.2020.


 Zapisnik Izbornog povjerenstva od 08.01.2020.


 

POZIV
NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE U MANDATU 2020. – 2024.

1. Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: HKOIG)

2. SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IMA 35 ČLANOVA.

3. U skladu s Odlukom KLASA: 003-01/19-01/5, URBROJ: 507-01-19-3, od 21.11.2019. godine o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. raspisuju se izbori za izbor članova Skupštine Komore u mandatu 2020. – 2024. za:

- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Osijek,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Varaždin,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Rijeka,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Split i
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Zagreb.

4. IZBORNA JEDINICA za izbor tijela Komore je teritorij Republike Hrvatske a čine ju ovlašteni inženjeri geodezije HKOIG-a.

5. Liste kandidata za 35 članova Skupštine Komore, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici počevši od 20.12.2019. do najkasnije 07.01.2020. godine do 13 sati Izbornom povjerenstvu poštom ili osobno na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb, sa naznakom IZBORNOM POVJERENSTVU – NE OTVARATI.

 

UPUTE I POJAŠNJENJA

1. Prijedlog kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Komore može dati svaki član Komore s potporom od 50 članova Komore s pravom glasa i Upravni odbor Komore.

2. Kandidat za člana Skupštine Komore raspoređuje se po područnom odboru prema mjestu prijavljenog prebivališta.

3. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko kandidata koliko se bira (zatvorena kandidacijska lista). Ovim izborima se bira 35 članova Skupštine Komore i to po sedam članova iz svakog od pet područnih odbora Komore.

4. Uz Listu kandidata - Obrazac HKOIG-IZ4S-2020-1 obavezno se prilažu izjave s potpisima svakog kandidata o pristanku na uvrštenje u listu - Obrazac HKOIG-IZ4S-2020-2.

5. Izbori za tijela HKOIG provesti će se u rokovima iz Odluke o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2020. – 2024. KLASA: 003-01/19-01/5, URBROJ: 507-01-19-3, od 21.11.2019. godine i na način propisan Pravilnikom o izborima za tijela HKOIG-a KLASA: 002-011/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 15. prosinca 2010. godine i Izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za tijela HKOIG-a klasa: 002-011/17-02/1, UR.BROJ: 507-01-17-1 od 15.09.2017. godine.

6. Nakon provedenog kandidacijskog postupka pravovaljanim kandidacijskim listama Komora će omogućiti prezentaciju liste i programa.

7. Dokumentacija za provedbu izbora dostupna je na internetskoj stranici: http://www.hkoig.hr u rubrici IZBORI 2020. ili na telefonski broj 01/5508-407.

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh.Poziv na kandidiranje

Obrazac za kandidiranje (HKOIG-IZ4S-2020-1)

Obrazac izjava o prihvaćanju kandidature (HKOIG-IZ4S-2020-2)

Obrazac potpisi potpore (HKOIG-IZ4S-2020-3) 

Birački popis

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva

Pravilnik o izborima za tijela HKOIG

 Izmjene i dopune Pravilnika o izborima za tijela HKOIG

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije