• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Izbori 2017

Izbori 2017

Izbori 2017

 


Zapisnik Izbornog povjerenstva od 01.07.2017.


Zapisnik Izbornog povjerenstva o prebrojavanju glasova i rezultatima Izbora za članove Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017. - 2021. 


Objava o produljenju roka za glasovanje za izbor članova Skupštine HKOIG

U točki 6. Poziva na kandidiranje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017.-2021. Izborno povjerenstvo utvrdilo ja da će se izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije obaviti pisanim putem, te da će se glasovanje provoditi putem glasačkih listića zaključno sa 22.05.2017. godine u 12,00 sati.

Obzirom da poštanski put glasačkih listića, prema pojedinim biračima, traje dulje od očekivanog Izborno povjerenstvo HKOIG, dana 22.05.2017. godine donijelo je Odluku kojom se produljuje glasovanje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije do zaključno sa 26.05.2017. u 12,00 sati, a kako bi se omogućilo svim biračima da ostvare svoje pravo glasa.

Izborno povjerenstvo

U Zagrebu, 22. svibnja 2017. godine


Izborno povjerenstvo HKOIG dana 09.05.2017. godine utvrdilo je i objavljuje verificiranu kandidacijsku listu za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera.

 


POZIV
NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE
HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE
U MANDATU 2017. – 2021.

1. Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: HKOIG)

2. SKUPŠTINA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IMA 35 ČLANOVA.

3. U skladu s Odlukom KLASA: 003-000/17-01/1, URBROJ: 507-01-17-2, od 31.03.2017. godine o raspisivanju izbora za za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017. – 2021. raspisuju se izbori za izbor članova Skupštine Komore u mandatu 2017. – 2021. za:

- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Osijek,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Varaždin,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Rijeka,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Split i
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Zagreb.

4. IZBORNA JEDINICA za izbor tijela Komore je teritorij Republike Hrvatske a čine ju ovlašteni inženjeri geodezije HKOIG-a.

5. Liste kandidata za 35 članova Skupštine Komore, treba dostaviti najkasnije do 09.05.2017. godine do 12 sati Izbornom povjerenstvu poštom na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije – Izborno povjerenstvo, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb, elektroničkom poštom na adresu hkoig@hkoig.hr ili faxom na broj: 01/5508-408

6. IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE OBAVIT ĆE SE PISANIM PUTEM. GLASOVANJE ĆE SE PROVODITI PUTEM GLASAČKIH LISTIĆA zaključno sa 22.05.2017. godine do 12 sati.

 

UPUTE I POJAŠNJENJA

1. Listu kandidata može predložiti svaki član HKOIG-a koji je u aktivnom statusu. Da bi lista bila pravovaljana potrebna je pisana potpora 50 potpisa članova HKOIG-a s pravom glasa.

2. Listu kandidata za 35 članova Skupštine Komore može predložiti i Upravni odbor Komore.

3. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko kandidata koliko se bira (zatvorena kandidacijska lista). Ovim izborima se bira 35 članova Skupštine Komore i to po sedam članova iz svakog od pet područnih odbora Komore.

4. Uz Listu kandidata - Obrazac HKOIG-IZ3S-2017-1 obavezno se prilažu izjave s potpisima svakog kandidata o pristanku na uvrštenje u listu - Obrazac HKOIG-IZ3S-2017-2. U svrhu objave podataka o kandidatima za izbore Izborno povjerenstvo preporuča da kandidati uz Izjavu o prihvaćanju kandidature prilože i CV - Obrazac HKOIG-IZ3S-2017-3.

5. Izbori za tijela HKOIG provesti će se u rokovima iz Odluke o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2017. – 2021. KLASA: 003-000/17-01/1, URBROJ: 507-01-17-2, od 31.03.2017. godine i na način propisan Pravilnikom o izborima za tijela HKOIG KLASA: 002-011/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 15. prosinca 2010. godine.

6. Dokumentacija za provedbu izbora dostupna je na internetskoj stranici: http://www.hkoig.hr u rubrici IZBORI 2017. ili na telefonski broj 01/5508-407.

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva
mr.sc. Tin Matić, dipl. iur.

 


Odluka o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017. - 2021.


Poziv za kandidiranje


Obrazac za kandidiranje


Izjava kandidata


Obrazac CV


Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva


Pravilnik o izborima za tijela HKOIG


Birački popis 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije