• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Zakon o željeznici objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o željeznici objavljen u »Narodnim novinama«

Srijeda, 3. Travanj 2019.

Zakon o željeznici objavljen u »Narodnim novinama«

Posebno skrećemo pozornost na slijedeće odredbe ovog Zakona:

  • Poglavlje Ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi željezničkoj infrastrukturi, članak 73., stavka 4.

„Upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, a koja predstavlja dio katastarske čestice, evidentira se u katastru na temelju Odluke iz stavka 2. ovoga članka i odgovarajućeg geodetskog elaborata, a koji pribavlja upravitelj infrastrukture.“

  • Poglavlje Upis postojeće željezničke infrastrukture u zemljišne knjige, članak 84., stavka 4.

„Željeznička infrastruktura iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona koja je izgrađena do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije evidentirana u katastru ili kada granice zemljišta na kojem je izvedena željeznička infrastruktura ne odgovaraju granicama jedinstvene katastarske čestice evidentirane na katastarskom planu, evidentira se u katastru na temelju potvrde upravitelja infrastrukture i geodetskog elaborata izvedenog stanja željezničke infrastrukture, a koje nadležnom katastru dostavlja upravitelj infrastrukture.“

  • Poglavlje Posebne odredbe o upisu željezničke infrastrukture, članak 85.

„Na evidentiranje u katastar i upis u zemljišne knjige željezničke infrastrukture iz članaka 73. i 84. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuje prostorno uređenje i propisa kojim se uređuje gradnja, a kojima je propisana parcelacija građevinskog zemljišta i evidentiranje građevina u katastru, niti odredbe propisa kojim se uređuje katastar nekretnina te odredbe drugih propisa koje su protivne člancima 73. i 84. ovoga Zakona.“

      Vezano za gore navedene odredbe Zakona mišljenje je HKOIG-a da se geodetski elaborati iz članaka 73. i 84. izrađuju sukladno propisanom u članku 6., stavka 2. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/2018) gdje se kao svrha izrade geodetskih elaborata navodi da geodetski elaborati mogu biti izrađeni osim u svrhe iz članka 6., stavka 1. i u svrhe koju određuju posebni propisi, a to je u ovom slučaju Zakon o željeznici. Za sam način izrade, smatramo da se ti elaborati trebaju izrađivati po pravilima za evidentiranje cesta.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije