• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Kako predati zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl.

Kako predati zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl.

Četvrtak, 26. Ožujak 2020.

Kako predati zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl.

Drage kolegice i kolege ovlaštenici/ poduzetnici,

Proslijeđujemo vam obavijest i kratke informacije o stupanju na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/20). 

Poduzetnici koji nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze mogu podnijeti Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza nadležnom Poreznom tijelu po mjestu sjedišta ili prebivališta elektroničkim ili pisanim putem. Zahtjev mora biti obrazložen na način da su u istom navedene sve činjenice zbog kojih poduzetnik nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze. Odgoda plaćanja se odobrava poduzetnicima na tri mjeseca, a ista se može produžiti na dodatni rok od tri mjeseca. Odobrenjem zahtjeva moguća je obročna otplata dospjele porezne obveze na 24 mjeseca bez obračuna kamate. 

1.      Koje porezne obveze? U skladu s time, poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl. ako do sada imaju dospjeli porezni dug najviše do 200,00 kn. Zahtjev se ne može podnijeti za carine i trošarine. Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).

2.      Tko ispunjava uvjete?Mogu podnijeti zahtjev poduzetnici koji ispunjavaju uvjete:

  • pad prihoda/primitaka prema istom mjesecu 2019. za najmanje 20 %
  • vjerojatno će prihodi/primitci u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 % prema istom razdoblju prethodne godine
  • Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno. Npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.

3.      Kome se podnosi zahtjev? Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema  svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna. Iznimno u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava zbog oštećenja izazvanih potresom (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2876&List=Vijesti) pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu.

4.      Postoji li obrazac – propisana dokumentacija? Obrasci Zahtjeva su dostavljeni poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Obrazac se može vidjeti ovdje (https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf?csf=1&e=3dAzH5)

Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

5.      Kamate? Za odgođeni porez se ne obračunavaju kamate.

6.      Koji je rok za odgovor? Porezna uprava o zahtjevu odlučuje žurno i u jednostavnom postupku. Odgovor se šalje elektroničkim putem.

7.      Postoji li provjera dokumentacije? Porezna uprava može naknadno provjeriti navedene dokaze.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije