• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate - objašnjenje DGU

Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate - objašnjenje DGU

Utorak, 8. Ožujak 2022.

Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate - objašnjenje DGU

U nastavku prenosimo u cijelosti objašnjenje Sektora za katastarski sustav Državne geodetske uprave dostavljeno Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije putem elektroničke pošte:

„Slijedom više upita postavljenih od strane katastarskih ureda i osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova, a vezano za prilaganje suglasnosti Republike Hrvatske u okviru izrade, pregleda i potvrđivanja te provedbe geodetskih elaborata, Državna geodetska uprava daje sljedeće objašnjenje.

Geodetski elaborat u kojemu je predmetna čestica u vlasništvu Republike Hrvatske treba sadržavati suglasnost Republike Hrvatske da bi bio potvrđen potvrdom iz članka 83. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine br. 59/18). Iznimno, suglasnost ne moraju prije potvrđivanja sadržavati geodetski elaborati za koje je posebnim propisima (npr. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu) određeno da se suglasnost daje na potvrđeni elaborat.

Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate u kojima je predmetna katastarska čestica u državnom vlasništvu izdaju tijela kojima je zakonom povjereno upravljanje državnom imovinom (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora, prometa  i infrastrukture, Hrvatske vode,…), ovisno o nadležnosti.

Dokaz o pozivu na predočavanje geodetskog elaborata ne može zamijeniti pisanu suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate u kojima je predmetna katastarska čestica u državnom vlasništvu.

Pisana suglasnost Republike Hrvatske dana na geodetski elaborat smatra se dokazom pravnog interesa iz članka 72. i članka 94. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 112/18).

Za pisanu suglasnost Republike Hrvatske nisu potrebne dodatne ovjere javnog bilježnika.

Rješenje o provedbi geodetskog elaborata u kojemu je predmetna čestica u državnom vlasništvu dostavlja se općinskom državnom odvjetništvu i tijelu koje je izdalo suglasnost na geodetski elaborat.“

Izvor: Državna geodetska uprava

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije